Het vieren van 75 jaar vrijheid in coronatijd

In 2019 en 2020 staat Nederland uitgebreid stil bij 75 jaar vrede en vrijheid. Vele landelijke herdenkingen en vieringen staan op het programma. In alle provincies zijn talloze evenementen gepland om 75 jaar vrijheid te herdenken, te vieren en te koesteren. Maar helaas: de coronamaatregelen hebben een enorme impact op dit bijzondere lustrum. Veel evenementen en activiteiten gaan niet door, openingen moeten worden uitgesteld en musea hebben hun deuren voorlopig moeten sluiten. We betreuren dit enorm en leven mee met alle initiatiefnemers die zo hard hebben gewerkt om zijn/haar project tot een succes te maken. Samen zullen we tot een passende oplossing komen.

Ondanks de coronacrisis willen wij graag benadrukken waarom stilstaan bij 75 jaar vrijheid zo belangrijk is. Juist nu. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er vrede in Nederland. Al een mensenleven lang leven wij in vrijheid. Wie de oorlog heeft meegemaakt – en dat zijn steeds minder mensen – weet dat vrede en vrijheid gekoesterd moeten worden. Dat beseffen ook degenen die in de recentere geschiedenis in oorlogsgebieden zijn geweest. Daarom moeten we elkaar eraan blijven herinneren hoe bijzonder en waardevol vrede en vrijheid zijn. Én onze waardering en erkenning uitspreken voor iedereen die hier aan bijgedragen heeft.Het vfonds draagt op verschillende manieren bij aan het lustrum 75 jaar vrijheid. Zo hebben wij in de aanloop naar het jubileumjaar geïnvesteerd in de renovatie van musea en herinneringscentra, zodat deze hun deuren konden (her)openen in 2019 en 2020. Ook is een recordaantal initiatieven en projecten ondersteund. Daarnaast heeft het vfonds met alle provincies intentieverklaringen getekend voor het organiseren van herdenkingen en vieringen. Belangrijk, want 75 jaar vrijheid is een gezamenlijke prioriteit, mét speciale aandacht voor activiteiten die passen bij de provincies zelf, hun eigen oorlogsverleden en specifieke doelgroepen. Ook hebben we samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting 75 jaar vrijheid, om de vieringen in 2019 en 2020 te coördineren. Een bijzonder en mooi gezamenlijk project is de nationale campagne ‘75 Jaar Vrijheid’. 75 Nederlanders – uit elk geboortejaar sinds 1945 – vertellen wat het voor hen betekent om in vrijheid te leven. Met hun verhalen slaan zij een brug tussen de mensen die een oorlog of conflict hebben meegemaakt en de toekomstige generaties.

Gelukkig hebben vorig jaar in het kader van 75 jaar vrijheid al verschillende indrukwekkende herdenkingen en vieringen plaatsgevonden. Het jubileumjaar begon in augustus 2019 in Terneuzen, omdat dit deel van ons land als eerste werd bevrijd. De Slag om de Schelde is hier herdacht, een belangrijke militaire operatie in 1944 die cruciaal was voor de bevrijding van Nederland. Het Nederlands Auschwitz Comité organiseerde eind januari 2020 de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz‘ in Amsterdam. Ter herdenking van de slachtoffers van de Holocaust en de bevrijding van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz ontwierp kunstenaar Daan Roosegaarde het tijdelijke lichtmonument LEVENSLICHT. Op de plek waar de treinen naar de vernietigingskampen vertrokken, zijn in januari 2020 de namen genoemd van 102.000 vanuit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma. In het kader van Europe Remembers 1944-1945 zijn in Zuid-Nederland verschillende evenementen georganiseerd om het eind van de Tweede Wereldoorlog te vieren en de veteranen van toen te eren.

In de overige delen van Nederland die in 1945 bevrijd zijn, stonden dit jaar vele landelijke en regionale evenementen gepland om 75 jaar vrijheid te herdenken en te vieren. Veel activiteiten kunnen helaas niet doorgaan of worden uitgesteld. Dit geldt onder meer voor de Nederlandse Veteranendag op 27 juni en de Invictus Games in Den Haag van 9 tot 16 mei. De Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei gaan in aangepaste vorm door. De herdenking capitulatie van Japan op 15 augustus zal in de gebruikelijke vorm niet doorgaan. Op deze dag worden bij het Indisch monument in Den Haag alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan herdacht. Ook is het de vraag of het spectaculaire Bridge to Liberation op 18 september doorgaat, waarbij het publiek via muziek, special effects, film en dans wordt meegenomen in waargebeurde persoonlijke verhalen ten tijde van de Slag om Arnhem. Eveneens is het onzeker of de viering van 75 jaar Verenigde Naties op 24 oktober doorgaat.

Extra spreekuren door corona

Als financier van vele initiatieven, projecten en reünies is het vfonds bereikbaar om antwoord te geven op uw vragen. Overweegt u annulering, uitstel of vinden er wijzigingen plaats in uw project als gevolg van de coronamaatregelen? Op deze pagina informeren wij u zo volledig mogelijk over wat dit betekent voor uw situatie. Daarnaast blijft het vfonds de komende tijd extra goed bereikbaar tijdens telefonische spreekuren: elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur via het telefoonnummer 030 – 200 68 33.