november 11, 2022
Artikel

Basisteam Apeldoorn beste Politieteam van Nederland ’21/’22

Tijdens het jaarlijkse WEP Gala, dat dit jaar voor de achtste keer in Doorn werd georganiseerd, werd het basisteam Apeldoorn uitgeroepen tot het Beste Politieteam van Nederland ’21-’22. De prijs is een initiatief van Stichting WEP (Waardering Erkenning Politie) waarmee zij, samen met collega’s en vertegenwoordigers uit de samenleving, haar dankbaarheid en waardering uitspreken voor de inspanningen van de politie om Nederland veilig en leefbaar te houden.

Vakmanschap

Korpschef Henk van Essen reikte de beker uit aan het team: “Wat een vakmanschap is hier vanavond te zien. Maar ook diversiteit en verbinding met partners in de samenleving. Basisteam Apeldoorn blinkt hier echt in uit. Het zoekt professioneel samenwerking met ketenpartners, maakt optimaal gebruik van kennis én technologie én speelt haarfijn in op digitale ontwikkelingen om nieuwe vormen van criminaliteit aan te pakken. Met het motto: alleen ga je sneller, samen kom je verder”, aldus van Essen

Publieksprijs

Er kon dit jaar voor het eerst gestemd worden voor de publieksprijs. Team TROI ging er met deze prijs vandoor.

De Privacydesk van de Eenheid Noord-Holland eindigde in de verkiezing voor beste politieteam van Nederland op de tweede plaats. De jury: “Dit team levert cruciale bijdragen aan de legitimiteit van de politie. Wat er kan en mag binnen de wet- en regelgeving. Het verdient een groot compliment voor het vaak ingewikkelde werk met afbreukrisico. De werk- en tijdsdruk is de jury niet ontgaan.

De derde plaats ging dit jaar naar het Team Identificatie & Registratie (AVIM) Budel en Ter Apel. “Onder hoge juridische en politieke druk ontvangt en registreert dit team de grote stroom vluchtelingen op een respectvolle en menswaardige manier. Ook de impact van de mentale belasting van het werk op de individuele collega valt op”, aldus de jury.

Waardering en erkenning voor politiemensen

Maandelijks ontvangt een politieteam in het land de Team Award, een wisseltrofee voor goed politiewerk. Politiemensen kunnen zelf een team van collega’s nomineren, maar de voordracht kan ook vanuit gemeentebesturen, organisaties of particulieren komen. Stichting WEP beoordeelt de nominaties, waarbij gelet wordt op zaken als: verbinding met de samenleving, innovatief werken, samenwerking met ketenpartners, goede resultaten en gedrevenheid en enthousiasme van de teamleden. Ieder jaar wordt uit alle winnaars het ‘Beste politieteam van Nederland’ gekozen.

Vfonds is initiatiefnemer en trotse partner van Stichting Waardering Erkenning Politie sinds de oprichting in 2012 dat zich op verbindende en laagdrempelige wijze inzet om de erkenning en waardering voor en van politiemensen te bestendigen en te vergroten.