Beleidsplan & subsidiekader

Vfonds geeft vanaf 2021 invulling aan een nieuwe tijd met een aangescherpt beleidsplan. Dit beleidsplan legt meer nadruk op het hogere doel waaraan alle door vfonds ondersteunde activiteiten bijdragen, namelijk: het versterken van de democratische rechtsstaat en de vreedzame samenleving. Bij dit beleidsplan hoort ook een aangepast subsidiekader dat de leidraad vormt voor het indienen van een projectaanvraag. De nieuwe subsidierichtlijnen zijn van kracht gegaan op 9 januari 2021.