december 17, 2018

Bezoekersrecord voor het Kazemattenmuseum

Hoogste bezoekersaantal ooit.

Het Kazemattenmuseum sluit het jaar 2018 af met 17.169 bezoekers. Na het bezoekersrecord in 2017 met ruim 14.000 bezoekers  een stijging van ruim 20%. Daarmee werpen de verruimde openingstijden in de vakantiemaanden en de opening van het Afsluitdijk Wadden Center hun vruchten af. Naar verwachting is dit het begin van de extra toestroom van bezoekers die het Kazemattenmuseum de komende jaren mag verwachten. 

Tijdens de vakantieperiodes is het museum 6 dagen per week open, van dinsdag t/m zondag. In de zomermaanden werd het museum dan ook het vaakst bezocht. De drukste maand was de vakantiemaand augustus met 4731 bezoekers, gevolgd door de maanden juli met 2667 bezoekers en mei met 2498 bezoekers.

Van de bezoekers was een kleine 20% jonger dan 12 jaar. Met name in de maanden april en mei bezoeken veel kinderen het museum, vaak in groepsverband. Ruim 22% van de bezoekers is in het bezit van een kaart, zoals de Museum Jaarkaart, danwel een Veteranenpas. Vrienden van het vfonds ontvangen het hele jaar door korting op de entreeprijs (klik hier voor meer informatie)

5% Van de bezoekers heeft de Duitse nationaliteit. De Britse bezoekers zijn daarna de tweede grootste groep buitenlandse bezoekers.

Voor de toekomst streeft het museum naar nog verder verruimde openingstijden. Zoals bekend gaan de ontwikkelingen op Kornwerderzand snel. Het in het voorjaar van 2018 geopende Afsluitdijk Wadden Center en op langere termijn de Vismisgratierivier zorgen voor een extra toestroom van bezoekers aan Kornwerderzand.

Het Kazemattenmuseum ontwikkelt plannen waarmee de extra toestroom van bezoekers opgevangen zal kunnen worden. Dat betreft niet alleen nog verder verruimde openingstijden, maar ook uitbreiding van het aantal vrijwilligers en professionalisering.

Kijk voor meer informatie over het museum op www.kazemattenmuseum.nl