Coronacrisis

Het is moeilijk in te schatten hoe alles verder gaat verlopen de komende maanden, maar het ziet er naar uit dat Nederland voorlopig nog te maken heeft met steeds veranderende coronamaatregelen. Heeft u een toekenning van vfonds gekregen en verloopt uw project nu vanwege de coronacrisis niet geheel volgens plan? Daar hebben wij natuurlijk begrip voor. In geval van uitstel of aanpassing horen wij dat graag. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Lopende aanvragen

Wat te doen bij uitstel van uw project?

Heeft u een subsidietoekenning van vfonds gekregen maar wilt u uw project uitstellen? Dat kan tot maximaal een jaar na datum van het oorspronkelijke projectplan. Hiervoor dient u het volgende in te dienen: 1) een aangepast projectplan, 2) een aangepaste begroting en 3) een aangepast dekkingsplan. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

  • Kies één moment waarnaar het project in zijn geheel wordt uitgesteld. Let op: voor projecten in het kader van 75 jaar vrijheid geldt dat uitstel mogelijk is tot uiterlijk 5 mei 2021
  • Kosten die al zijn gemaakt in voorbereiding van de aanvankelijke realisatie van uw project dienen te worden opgenomen in de vernieuwde projectbegroting. Het is niet mogelijk een extra bijdrage bij vfonds aan te vragen om het uitgestelde project door te laten gaan, het moet passen binnen de bestaande begroting/dekking
  • Uitgestelde projecten kunnen in principe niet nog een keer worden uitgesteld

Het vfonds ziet uw plan voor uitstel graag tegemoet via info@vfonds.nl. Wij voorzien elk plan van een behandeling op maat en laten u na ontvangst zo snel mogelijk weten of vfonds uw plan voor uitstel ondersteunt.

Wat te doen bij aanpassing van uw project?

Heeft u een subsidietoekenning van vfonds gekregen maar wilt u uw project aanpassen? Dat is in principe eenmalig mogelijk, mits voldoende onderbouwd. Dat geldt ook voor projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. Hiervoor dient u het volgende ter goedkeuring in te dienen: 1) aangepaste projectplan, 2) een aangepaste begroting en 3) een ‘coronaproof’ stappenplan. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden: 

  • Kosten die al zijn gemaakt in voorbereiding van de aanvankelijke realisatie van uw project dienen te worden opgenomen in de vernieuwde projectbegroting. Het is niet mogelijk een extra bijdrage bij vfonds aan te vragen om het uitgestelde project door te laten gaan, het moet passen binnen de bestaande begroting/dekking
  • Het aangepaste projectplan dient een verantwoording te bevatten van hoe de nieuwe opzet de oorspronkelijke doelstellingen en de essentie van het project (nog) waarmaakt
  • In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat projecten die in essentie de samenkomst van grote groepen mensen beogen, zoals festivals, congressen, theatervoorstellingen, lezingen, bijeenkomsten met grote groepen scholieren en studenten, niet coronaproof zullen zijn en dus niet zullen worden gehonoreerd.

Het vfonds ziet uw aangepaste plan graag tegemoet via info@vfonds.nl. Wij voorzien elk plan van een behandeling op maat en laten u na ontvangst zo snel mogelijk weten of vfonds uw plan ondersteunt.

Wat te doen bij annulering van uw project?

Gaat uw project niet door als gevolg van de coronamaatregelen? In dat geval vraagt vfonds u de eindevaluatie, met in alle redelijkheid gemaakte kosten, aan te leveren via de vfonds-community. Een hulpmiddel hierbij is de ‘checklist annulering’. Die vindt u via deze link. In alle redelijkheid gemaakte kosten


Reünieaanvragen

Heeft u een bijdrage voor een reünie van ons gekregen maar wilt u die uitstellen als gevolg van de coronamaatregelen? Breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte via info@vfonds.nl. Wilt u dan, indien beschikbaar, de nieuwe datum doorgeven? Soms kan het dan beter zijn om lopende reünieaanvragen af te sluiten en af te rekenen, en een nieuwe aanvraag te doen in 2021.

Uitgestelde reünies die vanwege een tweede halve of hele lockdown wederom niet meer kunnen plaatsvinden, kunnen de eindevaluatie indienen met in alle redelijkheid gemaakte kosten. De toekenning is maximaal voor het aantal mensen dat is aangemeld.

Contact

Voor vragen over uw reünieaanvraag kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur terecht bij Laura van Schalm en Evelyn Aarts via 030 – 200 68 33. Of stuur een mail naar info@vfonds.nl.

Nieuwe projectaanvragen: wees creatief en ‘coronaproof’!

vfonds beseft dat de coronamaatregelen nog langer zullen voortduren. Wij stellen daarom als voorwaarde dat projectaanvragen coronaproof zijn. Projecten die in essentie de samenkomst van grote groepen mensen beogen, zoals festivals, congressen, theatervoorstellingen, lezingen, bijeenkomsten met grote groepen scholieren en studenten, zullen dat zeer waarschijnlijk niet zijn. Wij doen daarom een beroep op uw creativiteit: verzin een verrassende vorm die onder alle redelijkerwijs nog te verwachten maatregelen doorgang kan vinden en let er goed op dat u in uw aanvraag heeft opgenomen hoe u met veranderende coronamaatregelen omgaat. Een klassieke opzet die één op één wordt overgezet naar een digitale vorm zien wij niet als een toegevoegde waarde en zal waarschijnlijk niet gehonoreerd worden.

Contact

Onze projectadviseurs blijven de komende tijd goed bereikbaar tijdens telefonische spreekuren: elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur via het telefoonnummer 030 – 200 68 33. Ook kunt u ons bereiken via info@vfonds.nl.