Coronarichtlijnen vanaf ronde 2020-5

Wat te doen bij uitstel van uw project?

Heeft u in ronde 5 van 2020 of gedurende 2021 een subsidietoekenning van vfonds gekregen maar wilt u uw project uitstellen? Dat kan tot maximaal een jaar na datum van het oorspronkelijke projectplan. Hiervoor dient u het volgende in te dienen: 1) een aangepast projectplan, 2) een aangepaste begroting en 3) een aangepast dekkingsplan. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

  • Kies één moment waarnaar het project in zijn geheel wordt uitgesteld. 
  • Kosten die al zijn gemaakt in voorbereiding van de aanvankelijke realisatie van uw project zullen tussentijds niet vergoed worden.
  • Het is niet mogelijk een extra bijdrage bij vfonds aan te vragen om het uitgestelde project door te laten gaan, het moet passen binnen de bestaande begroting/dekking

Vfonds ziet uw plan voor uitstel graag tegemoet via info@vfonds.nl. Wij voorzien elk plan van een behandeling op maat en laten u na ontvangst zo snel mogelijk weten of vfonds uw plan voor uitstel ondersteunt.

Wat te doen bij aanpassing van uw project?

Heeft u in Ronde 5 van 2020 of gedurende 2021een subsidietoekenning van vfonds gekregen maar wilt u uw project aanpassen? Dat is in principe eenmalig mogelijk, mits voldoende onderbouwd. Hiervoor dient u het volgende ter goedkeuring in te dienen: 1) aangepaste projectplan, 2) een aangepaste begroting en 3) een ‘coronaproof’ stappenplan. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden: 

  • Kosten die al zijn gemaakt in voorbereiding van de aanvankelijke realisatie van uw project zullen tussentijds niet vergoed worden.  
  • Het is niet mogelijk een extra bijdrage bij vfonds aan te vragen om het aangepaste project door te laten gaan, het moet passen binnen de bestaande begroting/dekking
  • Het aangepaste projectplan dient een verantwoording te bevatten van hoe de nieuwe opzet de oorspronkelijke doelstellingen en de essentie van het project (nog) waarmaakt
  • In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat projecten die in essentie de samenkomst van grote groepen mensen beogen, zoals festivals, congressen, theatervoorstellingen, lezingen, bijeenkomsten met grote groepen scholieren en studenten, niet coronaproof zullen zijn en dus niet zullen worden gehonoreerd.
  • Vfonds ziet geen meerwaarde in projecten die een geheel online programma aanbieden. Voorstellen die dit beogen zullen niet worden gehonoreerd.

Het vfonds ziet uw aangepaste plan graag tegemoet via info@vfonds.nl. Wij voorzien elk plan van een behandeling op maat en laten u na ontvangst zo snel mogelijk weten of vfonds uw plan ondersteunt.

Wat te doen bij annulering van uw project?

Gaat uw project niet door als gevolg van de coronamaatregelen? In dat geval vraagt vfonds u de eindevaluatie aan te leveren via de vfonds-community. Alle reeds gemaakte kosten zullen niet worden vergoed. Een hulpmiddel hierbij is de ‘checklist annulering’. Die vindt u via deze link.

Contact

Onze projectadviseurs blijven de komende tijd goed bereikbaar tijdens telefonische spreekuren: elke maandag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur via het telefoonnummer 030 – 200 68 33. Ook kunt u ons bereiken via info@vfonds.nl.

*De directie van vfonds behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het beleid.