vfonds-nationaal-comite-coronavirus
maart 25, 2020
Artikel

Coronavirus: aangepast programma viering 75 jaar Vrijheid

Naar aanleiding van de extra coronamaatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd kunnen publieksactiviteiten die tot 1 juni 2020 gepland stonden geen doorgang vinden. Dit heeft helaas ook gevolgen voor de landelijke en lokale herdenkingen en vieringen. Voor hen die hun dierbaren willen herdenken is dit een emotionele en pijnlijke situatie. Ook voor organisatoren is dit een grote teleurstelling, na de maanden van voorbereiding.

Vorige week maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekend dat de start van de Maand van de Vrijheid op 4 april niet door kan gaan. Het Comité liet maandag ook weten dat de veertien Bevrijdingsfestivals in verband met de nieuwe coronamaatregelen zijn afgelast. Bij de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam op 4 mei kan geen publiek aanwezig zijn.

Momenteel wordt er door het Nationaal Comité een alternatieve vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. Dit gebeurt in overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfestivals.  “We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden” aldus de voorzitter van het Nationaal Comité, Gerdi Verbeet. Zo wordt in overleg met de gemeente Amsterdam gekeken naar een andere invulling van de Nationale Dodenherdenking op de dam en doet het comité een beroep op betrokken overheden, sponsors en partners om te doen wat in hun vermogen ligt om de organisaties van de Bevrijdingsfestivals te blijven steunen op weg naar 5 mei 2021. 

Mededelingen over het aangepaste programma voor 4 en 5 mei en de overige evenementen in het land zijn te vinden op www.4en5mei.nl en  www.tweedewereldoorlog.nl.