75 jaar na de bevrijding is Holocausteducatie nog steeds een heikel onderwerp. Waar de oorlog voor voorgaande generaties nog relatief vers in het (familie)geheugen lag, staat het voor komende generaties steeds verder weg. Bovendien zijn er steeds minder ooggetuigen van de Holocaust in leven. Veel docenten leggen in hun lessen over de Holocaust de koppeling naar actuele vraagstukken, bijvoorbeeld omtrent discriminatie. Maar gaat dat niet ten koste van een goed begrip van de historische complexiteit? Wat is de rol van de Holocaust in Burgerschapsonderwijs, dat steeds meer besproken wordt?

Speciaal voor docenten, beleidsmakers en andere geïnteresseerden worden deze en andere vragen uitgebreid behandeld op het symposium: De toekomst van Holocausteducatie, 75 jaar na de bevrijding

Jan Terlouw
‘Oorlogswinter’ anno 2019: levende herinnering of verre geschiedenis?

Dienke Hondius
Geen warm welkom: Joodse onderduikers na de bevrijding

Marc van Berkel & Julia Sarbo
Holocaustonderwijs als burgerschapsvorming: kansen en risico’s

Tijdens een extra lange pauze krijgen deelnemers de gelegenheid in gesprek te gaan met verschillende initiatiefnemers op het gebied van herinnering en burgerschap in het onderwijs, waaronder stichting Na de oorlog, de Anne Frank Stichting en Diversion.

Datum en tijd: woensdag 20 november, 16:00 – 21:00
Locatie: De Lik, Wolvenplein 27, Utrecht
Aanmelden:
Om een plaats te reserveren op het symposium kunt u zich tot 14 oktober aanmelden via cidi@cidi.nl of door te bellen naar 070-3646862. De kosten bedragen €10 per deelnemer, inclusief een warme hap in de pauze.

 

Over de sprekers:

Jan Terlouw (1931) is politicus, schrijver en wetenschapper. Tijdens de oorlog maakte hij de deportatie van een Joodse klasgenoot mee en waren Duitse legerofficieren in het ouderlijk huis ingekwartierd. Later vormden deze ervaringen de inspiratie voor Terlouws bekendste boek, Oorlogswinter. Generaties jongeren werden groot met de jeugdliteratuur van Jan Terlouw, waarin serieuze politieke en maatschappelijke thema’s aan de orde worden gesteld. Terlouw was ook jarenlang partijleider van D66 en vervulde meerdere politieke en bestuurlijke functies.

Dienke Hondius (1960) is historicus en doceert aan de Vrije Universiteit. Ook werkt zij bij de Anne Frank Stichting. Hondius promoveerde in 1989 met het proefschrift Terugkeer: Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding. Ze schreef ook daarna meerdere publicaties over de Holocaust en Holocausteducatie. Zo onderzocht zij de rol van ooggetuigen in onderwijs over de Tweede Wereldoorlog – een relevant vraagstuk nu steeds minder van hen in leven zijn. Op dit moment werkt zij aan een onderzoek over de ervaringen van onderduikers na de bevrijding van Nederland.

Julia Sarbo (1980) is als historicus verbonden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hiervoor werkte ze bij het Anne Frank Huis, waar zij educatief materiaal en tentoonstellingen ontwikkelde over Anne Frank, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei is zij Senior Educator en zet zij zich in om jongeren kritisch te laten nadenken over discriminatie, vooroordelen en diversiteit.

Marc van Berkel (1972) is docentenopleider en onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Hij promoveerde in 2017 op het onderwerp Holocausteducatie met zijn proefschrift Plotlines of Victimhood. The Holocaust in German and Dutch History Textbooks 1960-2010, omschreven als een must-read voor Nederlandse geschiedenisdocenten. Van Berkels onderzoek legde bloot dat Nederlandse geschiedenisschoolboeken ernstige hiaten kennen, zeker waar het gaat om gevoelige onderwerpen. Als docentenopleider publiceerde Van Berkel ook over de vraag of Holocausteducatie een gepast instrument is in het burgerschapsonderwijs: wanneer het vormende aspect van Holocaustonderwijs centraal staat, kan dit ten koste gaan van de historische kennisoverdracht.