juni 11, 2019
Artikel

Extra bijdrage voor 75 jaar vrijheid regio Utrecht

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) en de provincie Utrecht maken voor de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid ieder € 500.000 vrij voor de regio Utrecht. Bestuursvoorzitter van het vfonds Robert Croll en commissaris van de Koning in de provincie Utrecht Hans Oosters ondertekenden daarvoor op 11 juni een intentieverklaring in het Vredesbolwerk. Daarmee is dit commitment bezegeld.

Het vfonds en de provincie Utrecht zullen voor het lustrum de komende tijd investeren in activiteiten van gemeenten en maatschappelijke organisaties die het belang van vrijheid uitdragen.

MIJLPAAL

Commissaris Hans Oosters: “Een bekend citaat van Otto Frank luidt: ‘Om een toekomst te bouwen, moet je het verleden kennen’. Het is belangrijk de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog te verankeren en te verbreden. Ons steeds te realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en inzet vraagt van iedereen. De mijlpaal 75 jaar vrijheid in Nederland vormt een uitgelezen aanleiding om in de Utrechtse gemeenten de geschiedenis van onze bevrijding nog eens extra op te halen en het kostbare gesprek over vrijheid met elkaar te voeren.”

BOODSCHAP VERSTERKEN

Robert Croll: “Door met provincies samen te werken kunnen we samen de boodschap van 75 jaar vrijheid versterken. Mede omdat het Vredesbolwerk, ons kantoor en de ontmoetingsplaats voor vrede en vrijheid in Utrecht liggen, ben ik bijzonder trots op deze samenwerking.”

75 JAAR VRIJHEID

In 2019 en 2020 herdenken we nationaal en internationaal het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Naast de nationale campagne ‘75 jaar vrijheid’ is er de internationale campagne ‘Europe Remembers’. Het is waarschijnlijk voor het laatst dat ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog kunnen deelnemen aan de lustrumactiviteiten. De bevrijding van Nederland door de geallieerden begon al op 12 september 1944 met de bevrijding van Mesch en Noorbeek in Limburg, maar duurde tot begin mei 1945. De provincie Utrecht werd na de barre en bitterkoude hongerwinter in de begindagen van mei 1945 bevrijd.

COÖRDINERENDE ROL PROVINCIES

Provincies zijn door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gevraagd het nationale project ’75 jaar vrijheid’ regionaal te coördineren. De provincies betrekken daarbij oorlogsmusea en herdenkingscentra, gemeenten (in alle gemeenten zijn vieringen en herdenkingen voor 4 en 5 mei), bevrijdingsfestivals (er zijn landelijk 14 bevrijdingsfestivals), bestaande regionale activiteiten en de vele educatieve projecten binnen en buiten de scholen. De regionale omroep is een belangrijke speler om het beoogde publiek te bereiken.

VFONDS

Jaarlijks maakt het vfonds ruim 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Sinds de oprichting zet het vfonds zich in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Meer informatie over het vfonds is te vinden op www.vfonds.nl.