augustus 7, 2019
Artikel

Extra budget Mondriaan Fonds: 15 miljoen voor 75 jaar Vrijheid

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor de vernieuwing van oorlogsmusea, voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog (WOII) en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van WOII.

Het doel van deze investering in de herinnering aan WOII is dat ook de komende jaren het verhaal op een indrukwekkende manier kan blijven worden verteld; op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van de komende generaties en die verbonden is met de waarden democratie, rechtsstaat en vrijheid.

Het Mondriaan Fonds zal de middelen die beschikbaar worden gesteld door de staatssecretaris van VWS op basis van een subsidieregeling verdelen. De subsidies zijn bedoeld voor musea, erfgoedinstellingen, grassroot initiatieven en onderzoeksinstellingen om plannen te ontwikkelen en in te dienen. Er worden verschillende open oproepen opgesteld, verdeeld over de drie thema’s:

De open oproepen worden in het najaar van 2019 gepubliceerd. Er zijn twee aanvraagrondes met deadlines begin 2020 en voorjaar 2020. De aanvragen worden ter advisering voorgelegd aan een adviescommissie, die het bestuur adviseert over het toe- dan wel afwijzen van aanvragen. De behandeltermijn van het Mondriaan Fonds is drie maanden.

Klik hier voor meer informatie