juni 3, 2022
Artikel

Foto-expositie over Nacht und Nebel gevangenen

Het lot van de zogeheten Nacht und Nebel gevangenen in de Tweede Wereldoorlog staat centraal in de foto-expositie over het concentratiekamp Natzweiler. De tentoonstelling is vanaf 14 juni te zien in de Sint-Joriskerk in Amersfoort.

Natzweiler

Niemand mag ooit weten waar deze gevangenen naar toe zijn gestuurd. Zij komen in Natzweiler aan, het enige Duitse concentratiekamp op Franse bodem, dat specifiek voor politieke gevangenen is bestemd en waar mensen uit Nederland en andere Europese landen zitten opgesloten. Deze politieke gevangenen worden, ver verwijderd van de bewoonde wereld, onderworpen aan een hardvochtig regime van rechteloosheid en zware arbeid. Vrienden en verwanten weten niet waar zij zijn en of zij eigenlijk nog wel in leven zijn. Die afschrikking is precies wat de SS met het kamp beoogt.

Zeker 230 politieke gevangenen komen vanuit kamp Amersfoort. Zij zitten gevangen onder uiterst moeilijke omstandigheden. Foto’s en verhalen in de tentoonstelling schetsen een beeld van dit in Nederland vrijwel onbekende kamp. Meer informatie en openingstijden zijn te vinden op de website.

Speciaal object

In de expo is ook een koffer met trompet te zien met een bijzonder verhaal. Jaap van Mesdag en Ernst Sillem proberen als 18 jarige jongens per kano midden in de nacht Engeland te bereiken. Het weer slaat om. Dankzij zijn trompet weet Jaap een schip te alarmeren. Dat is hun redding maar het is een Duits kustvaartuig. Zo komen zij in Natzweiler terecht. Jaap slaagt erin dankzij een trompet in het kamporkest te komen. De kampcommandant hecht erg aan het kamporkest. Geeft dat meer kans om te overleven?

Foto: Verzetsmuseum Amsterdam