nationaal-indie-monument-vfonds
augustus 20, 2020
Artikel

Herdenking Nationaal Indië-monument 1945-1962

Op 5 september eren en herdenken we de omgekomen militairen en veteranen die voor ons land in het voormalige Nederlands Indië en Nieuw-Guinea gediend hebben en staan we stil bij allen die strijden en hebben gestreden voor vrede, vrijheid en veiligheid. Een bijzondere dag die de herinnering levend houdt en iedereen betrekt bij het wereldwijde belang van vrede, veiligheid en vrijheid vandaag de dag.

Ervaringen van veteranen

In aanloop naar de herdenking wordt er dagelijks een interview uitgezonden met een veteraan over zijn ervaringen: Leen Noordzij (o.a. voorzitter VOMI), Ad Tromp (Indië- en Koreaveteraan),  Barry Hofstede (Bosniëveteraan), John Bruininga (Indië- en Nieuw-Guineaveteraan), Bol Kerrebijn (KNIL-veteraan), Kees Maaswinkel (Nieuw-Guinea veteraan) en Peter Stam (zoon van een Indiëveteraan). De interviews worden via de Facebookpagina en de website van de stichting verspreid.

Herdenkingslint 2020

Voor eenieder die de gesneuvelde militairen en/of de overleden veteranen en ieder ander wil eren op deze dag is het mogelijk om een Herdenkingslint te bestellen. Deze zullen op 5 september bij het monument worden gelegd.

Live uitzending Herdenking 5 september

De herdenking op 5 september bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond zal vanwege de coronamaatregelen geen publiek karakter hebben maar is vanuit huis live te volgen via L1 tv https://l1.nl/live-l1-tv/ en L1 Facebook

Bij de herdenking zullen diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn, waaronder de Chef Militaire Huis van Zijne Majesteit de Koning, enkele militaire autoriteiten, de gouverneur van de provincie Limburg, de burgemeester van Roermond en vertegenwoordigers van veteranenorganisaties. Om 14.00 uur start de herdenking met een toespraak door de voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962. Het gebed wordt uitgesproken door aalmoezenier Sanneke Brouwers, gevolgd door de herdenkingstoespraak, een gedichtvoordracht en de declamatie. Ook dit jaar vindt de Fly-by in Missing Man Formation plaats en wordt de herdenking ondersteund met militaire muziek.

Kijk voor meer informatie op https://www.nim-roermond.nl/