december 5, 2022
Artikel

Het Veteranen Search Team bestaat 5 jaar!

Wat in 2017 begon als een eenmalige hulpactie bij de vermissing van Anne Faber is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een professionele organisatie en een gedegen partner van de politie. Ruim 2600 vrijwilligers zetten zich inmiddels bij het Veteranen Search Team belangeloos in tijdens zoekacties die door de politie worden gecoördineerd. Vfonds is trots deze bijzondere organisatie te mogen steunen en feliciteert het VST via deze weg met haar jubileum!   

In de 5 jaar dat het Veteranen Search Team bestaat is het al ruim 250 keer ingezet. Evenzoveel keer voor het geven van advies. Daarmee laat de organisatie zien wat het voor meerwaarde heeft voor de maatschappij. Daarnaast is het de kameraadschap die de stichting haar kracht geeft: samen zetten zij dat extra stapje voor de maatschappij en elkaar.

Vfonds biedt het Veteranen Search Team financiële steun waardoor trainingen gegeven kunnen worden, vrijwilligers goed worden begeleid voor en na een zoekactie en waardoor zij hun werk met de juiste middelen kunnen doen.  

Waardering 

Naast dat de inzet van het VST van grote meerwaarde is voor de Nederlandse maatschappij, draagt de organisatie ook bij aan het vergroten van de erkenning en waardering voor veteranen, militairen en politiemensen. Om inzicht en begrip vanuit de maatschappij voor de mens achter de veteraan te vergroten. Zij hebben ieder hun eigen verhaal.