maart 30, 2023
Artikel

Jaarlijkse herziening subsidiekader: meer ruimte voor democratie en vaardigheden

Op 1 april presenteert vfonds het herziene subsidiekader. Naast aanvragen voor projectsubsidie onder het thema Onze vrijheid, is er in het herziene subsidiekader meer ruimte voor het thema Onze democratie. Op deze manier wil vfonds inzetten op het vergroten van de waardering voor democratische rechtsstaat. Ook wil vfonds projecten ondersteunen die inzetten op het vergroten van vaardigheden om zelf bij te dragen aan de vreedzame samenleving en de democratische rechtsstaat.

De missie van vfonds was in vredestijd urgent. Maar nu er oorlog is uitgebroken op een afstand die vanaf onze voordeur binnen een etmaal met de auto af te leggen is, dringt tot ons allemaal door dat vrede en vrijheid écht niet vanzelfsprekend zijn. Het is van belang om jong en oud te betrekken bij het nadenken over de fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat. Hoe staan we individueel én in gezamenlijkheid op om die waarden te beschermen? Het herziene subsidiekader biedt het vertrekpunt om projecten te ondersteunen die juist op deze punten het verschil kunnen maken.

De herziening van het subsidiekader betekent met ingang van 1 april een verruiming van de mogelijkheden om projectsubsidie aan te vragen. Tot op heden moest iedere aanvraag aan drie van de vier doelstellingen voldoen om in aanmerking te komen voor projectsubsidie. Met name op het thema Onze democratie maakt vfonds het verkrijgen van een projectsubsidie toegankelijker door aansluiting op slechts een of twee doelstellingen te vragen. Hiermee in lijn zal vfonds zich de komende tijd sterker dan voorheen als merk positioneren op de combinatie van de thema’s Onze vrijheid en Onze democratie. De steun aan projecten gericht op de doelgroep van veteranen blijft ongewijzigd. Aanvullend biedt vfonds met het herziene subsidiekader in het bijzonder ruimte voor projecten die bijdragen aan de maatschappelijk waardering van veteranen.

Download het subsidiekader hieronder.

Webinar

Op donderdag 8 juni van 15.00 uur tot 16.00 uur organiseerden we een webinar om het herziene subsidiekader verder toe te lichten. Kijk de video hieronder terug.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.