juli 1, 2020
Artikel

John Bakker nieuw lid Raad van Bestuur vfonds

Met het vertrek van Robert Croll als voorzitter van de Raad van Bestuur en de benoeming van Matthieu Borsboom als diens opvolger is John Bakker per 1 juli 2020 benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Vfonds is verheugd over de benoeming.

John Bakker heeft een groot, waardevol netwerk, jarenlange bestuurservaring binnen zowel de private als de publieke sector en is al geruime tijd bekend met vfonds en haar werkterreinen. Matthieu Borsboom, voorzitter Raad van Bestuur vfonds: “John Bakker is iemand die vanuit heel veel ervaring spreekt, duurzame verbindingen ambieert en een brede interesse heeft in maatschappelijke ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie. Met John aan boord kunnen we de mooie koers van vfonds voortzetten.

John Bakker is na een opleiding Nederlands Recht in Leiden werkzaam geweest als Hoofd Bijzondere Schaderegelingen en Juridische Zaken bij Zilveren Kruis Achmea. Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring als bestuurder binnen de Rooms Katholieke kerk en diverse maatschappelijke organisaties. Als secretaris van het Internationale fonds Pour les Autres is hij verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en de steun aan charitatieve projecten in Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. En als penningmeester bij het platform Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie werkt hij nauw samen met de goede doelen organisaties en vermogensfondsen in Nederland. De afgelopen jaren was hij tevens lid van het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, een gewaardeerde en belangrijke strategische partner van vfonds. Deze nevenfunctie zal hij  blijven vervullen totdat in zijn opvolging aldaar, rond 1 oktober a.s., is voorzien. Om eventuele belangenconflicten te voorkomen zijn er schriftelijk afspraken gemaakt.

John Bakker kijkt er naar uit om een bijdrage te mogen leveren aan vfonds. “Vanuit mijn rol bij het Nationaal Comité heb ik, weliswaar op enige afstand, mogen ervaren dat er in de afgelopen jaren heel veel is opgebouwd. Met nieuw elan wil en kan ik deze ontwikkeling voortzetten”.