december 18, 2020
Artikel

Nieuw beleidsplan vfonds 2021-2025

Dit jaar markeert voor ons het einde van een vijfjarige beleidscyclus. Vfonds gaat in 2021 invulling geven aan een nieuwe tijd met een aangescherpt beleidsplan. Dit beleidsplan legt meer nadruk op het hogere doel waaraan alle door het vfonds ondersteunde activiteiten bijdragen, namelijk: het versterken van de democratische rechtsstaat en de vreedzame samenleving.

We leven in Nederland al meer dan 75 jaar in een samenleving zonder oorlog. De verworvenheden die we sindsdien hebben – het kunnen leven in vrede en vrijheid, en de bescherming door democratische waarden en instituties – zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Daarom hanteert vfonds voor de periode 2021-2025 de volgende missie:

Vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict,
bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Met deze steun wil vfonds verschillende generaties inspireren en motiveren om, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, actief bij te dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Op basis van onze aangescherpte missie subsidieert, verbindt en initieert vfonds projecten die passen bij de verwezenlijking van de volgende vier doelstellingen:

  1. het vergroten van kennis van oorlog en conflict;
  2. het vergroten van waardering voor de democratische rechtstaat;
  3. het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie die zich in binnen- en buitenland inzetten om deze te beschermen en te handhaven; en
  4. het vergroten van vaardigheden om zelf actief bij te dragen.

Het beleidsplan biedt volop kansen en mogelijkheden voor ons, de samenwerking met onze partners en het dynamische werkveld waarin we ons begeven. We kijken uit naar een waardevolle samenwerking met onze huidige en nieuwe partners!

 

Vanaf ronde 2021-2: nieuw subsidiekader voor projectaanvragers

Het subsidiekader is een nadere uitwerking van en toelichting op het beleidsplan en vormt de leidraad voor het indienen van een projectaanvraag. Bent u voornemend om komende tijd een projectaanvraag in te dienen bij vfonds, houd dan rekening met het volgende:

Projectaanvragen in ronde 2021-1 (uiterlijke aanvraagdatum 8 januari 2021) zullen nog conform de huidige subsidierichtlijnen beoordeeld worden. Dient u een aanvraag in vanaf 9 januari 2021, die meegaat met ronde 2 (uiterlijke aanvraagdatum 25 februari 2021), dan gelden de nieuwe subsidierichtlijnen. Om verwarring te voorkomen zal de website pas aangepast worden na ronde 2021-1, als het nieuwe subsidiekader van kracht gaat.

foto: Rob Gielen