januari 29, 2021
Artikel

Nieuw lesboek: Four Freedoms in de klas

Op 6 januari 1941 gaf Franklin D. Roosevelt zijn Four Freedoms Speech. Nog altijd vormen de vier vrijheden die hij toen uitsprak – vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees – een inspiratiebron voor velen. Om zijn gedachtegoed een vaste plek in het burgerschapsonderwijs te geven werd onlangs, 80 jaar na dato, het boek ‘Four Freedoms in de klas’ gepresenteerd. Dit nieuwe lesboek zit boordevol inspiratie en verhalen die vaardigheden zoals kritisch denken, luisteren, presenteren en inlevingsvermogen aanleren en stimuleren.

De Four Freedoms gaan eigenlijk over individuele moed. Zo koos Roosevelt ervoor om, terwijl de Amerikanen zich liever buiten de oorlog hielden, toch op te komen voor de rest van de wereld. Ook zijn vrouw Eleanor zette zich al van jongs af aan in voor kwetsbaren. Zij overwon haar spreekangst en verlegenheid, om uiteindelijk als ‘first lady of the world’ op te komen voor minderheden wereldwijd. Na de dood van haar man bleef zij bovendien actief voorvechter van de opname van de vier vrijheden in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

Nadruk op vaardigheden

De inspirerende verhalen van de Roosevelts leren ons dat een focus op de vier vrijheden een focus vormt op vaardigheden. Vaardigheden om al jong te oefenen, de dialoog aan te gaan, te onderhandelen, kritisch na te denken en vooral ook goed te luisteren. Het mooie is daarom ook dat het lesboek al kan worden ingezet vanaf groep 6 tot en met de 6e klas, van VMBO tot het VWO, en bij verschillende vakken, zoals maatschappijleer of geschiedenis. Het biedt praktische handvatten, inspirerende vragen en opdrachten om een groot en breed begrip als ‘vrijheid’ tastbaar en begrijpelijk te maken. Door samen te leren en te debatteren kunnen leerlingen al op jonge leeftijd leren hoe zij zelf actief kunnen bijdragen aan een vreedzame samenleving. Dit lespakket sluit om deze reden goed aan bij ons nieuwe beleidsplan en we zijn dan ook extra trots om als partner aan de Roosevelt Foundation verbonden te zijn.

Inspiratie voor burgerschapsonderwijs in de klas

Al eerder organiseerde de Roosevelt Foundation samen met het University College Roosevelt (UCR) en het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) digitale gastlessen over de vier vrijheden. Deze sloegen zo goed aan dat besloten werd het lesmateriaal permanent aan te bieden. Het boek is geschreven onder leiding van Barbara Oomen, van de Roosevelt Foundation/UCR, door experts als Cees Heere, Nico Out en Lisenne Delgado. En is voortgekomen uit het samenwerkingsverband tussen de ‘Roosevelt – Four Freedoms organisaties’: Provincie Zeeland, Roosevelt Foundation, UCR, RIAS,  Bevrijdingsmuseum Zeeland  en vfonds.

Het burgerschapsonderwijs in Nederland maakte vorig jaar nog een belangrijke ontwikkeling door. Door de herziening van de ‘burgerschapsopdracht’ moeten scholen nu formeel aandacht besteden aan mensenrechten in het curriculum.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het lesprogramma of kent u iemand waarvoor het boek interessant kan zijn? Het lesboek Four Freedoms in de klas 2021 kunt u hier downloaden.

Beeld: Roosevelt Foundation