januari 11, 2021
Artikel

Nieuw subsidiekader voor projectaanvragers

In 2021 zijn we begonnen aan de invulling van een nieuwe tijd met een aangescherpt beleidsplan en missie. Dit beleidsplan legt meer nadruk op het hogere doel waaraan alle door het vfonds ondersteunde activiteiten bijdragen, namelijk: het versterken van de democratische rechtsstaat en de vreedzame samenleving. Bij dit beleidsplan hoort ook een aangepast subsidiekader dat de leidraad vormt voor het indienen van een projectaanvraag. De nieuwe subsidierichtlijnen zijn van kracht gegaan op 9 januari 2021.

Wilt u een aanvraag bij vfonds indienen voor een reünie of project? Vanwege de overgang naar het nieuwe beleidsplan is ons aanvraagsysteem momenteel in onderhoud. Dit betekent dat u tot 1 februari nog even geen quickscan of aanvraagformulier kunt invullen om uw aanvraag compleet te maken. Wel kunt u zich vast voorbereiden door de subsidierichtlijnen goed door te lezen. Meer informatie vindt u op deze pagina. Onze excuses voor het ongemak.

Foto: Rob Gielen