december 18, 2017

Organisaties werken samen aan vrede in het Vredesbolwerk

Op Lucasbolwerk 10 in Utrecht komt in het voorjaar 2018 het Vredesbolwerk. Het huis voor ontmoeting, ontwikkeling en innovatie rond vrede en vrijheid. In dit huis werken de Stichting Liberation Route Europe, de programmaorganisatie 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog en het vfonds samen aan de creatie van een gemeenschappelijk bewustzijn van het belang van vrijheid. De organisaties richten zich onder meer op de herinnering  van de Tweede Wereldoorlog en willen de burgers van Europa stimuleren om de thema’s vrede en vrijheid te vieren en te activeren voor hun toekomst.

Het Vredesbolwerk
De vier verdiepingen van het monumentale pand aan het Lucasbolwerk bieden een laagdrempelige ontmoetings- en werkplaats voor professionals die zich inzetten voor de thema’s vrede, democratie en (Internationale) rechtsorde. In het Vredesbolwerk is ruimte voor lezingen en bijeenkomsten. In het Vredesbolwerk zullen ook medewerkers van de Stichting Liberation Route Europe en het vfonds gaan werken.

logo Liberation Route Europe2Over de Liberation Route Europe
Liberation Route Europe is een steeds uitbreidende internationale herdenkingsroute die belangrijke mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt. De route vormt een schakel tussen de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de westelijke geallieerden van Engeland via Frankrijk, België en Luxemburg door naar Nederland. De route loopt vervolgens richting Berlijn en de Poolse stad Gdańsk, waar bijna twee generaties later een democratische revolutie op gang kwam om de afscheiding van Europa op te heffen. Sinds 2016 is de zuidelijke route vanuit Italië in ontwikkeling. Stichting Liberation Route Europe, nu nog in Elst, Gelderland, werkt samen met overheidsorganisaties, universiteiten, musea, veteranengroeperingen, organisatoren van herdenkingsevenementen, reisagenten en andere nationale en internationale toeristische organisaties aan het bijeenbrengen van de nationale perspectieven op de bevrijding van Europa om zo ervaringen en kennis te leren en delen. Met deze partners wordt samengewerkt aan de internationale publiekscampagne ‘Europe remembers’ richting op 75 jaar bevrijding in 2019 en 2020. Meer informatie op www.liberationroute.nl en www.europeremembers.com

Victoria van Krieken, directeur van de Stichting Liberation Route Europe: ‘Een overgang naar het Vredesbolwerk past perfect in onze ambities. Liberation Route Europe beoogt de herinnering aan de oorlog levend te houden. Dat doen we internationaal, maar zeker ook nationaal. Daarom grijpen wij het kunnen samenwerken met tal van organisaties vanuit een centrale ontmoetingsplek in Utrecht met beide handen aan.”

Michiel van Hattem, directeur vfonds: ‘We merken dat steeds meer Oorlogs- en Verzetsmusea, Herinneringscentra maar ook organisaties als de Oorlogsgravenstichting, het NIOD en gemeentelijke initiatieven zoals van de zogenoemde Airborne gemeenten en gemeentes die door de Canadezen zijn bevrijd kennis willen delen en samen willen werken. We gaan echt van herinneren naar herdenken en dat brengt ook een enorme educatieve opdracht met zich mee. Het vfonds wil daar partijen in stimuleren en samenbrengen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei speelt daarbij eveneens een cruciale rol. Het ministerie van VWS heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een Platform WO II. Het Vredesbolwerk kan daarbij een belangrijke uitwerking zijn.’