Missie

Het vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Het vfonds verwezenlijkt haar missie door steun te verlenen aan projecten die zich bezighouden met:

  1. het vergroten van kennis van oorlog en conflict;
  2. het vergroten van waardering van de democratische rechtsstaat;
  3. Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie;
  4. het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving.