Missie

We leven in Nederland in vrede in een vrij en democratisch land. Maar dat spreekt niet vanzelf. Daarom investeren wij in

1) erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst);
2) het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid; Dit alles met het oog op
3) de instandhouding van vrede, democratie en (inter)nationale rechtsorde.