Postcode Loterij en BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij en de Nationale Postcode Loterij zijn de belangrijkste bron van inkomen van het vfonds. Sinds 2006 profileert de BankGiro Loterij zich nadrukkelijk als loterij voor cultuur. De Nationale Postcode Loterij profileert zich op de terreinen: mens, welzijn en sociale cohesie in Nederland. De projecten die het vfonds ondersteunt vallen deels onder de BankGiro Loterij en deels onder de De Nationale Postcode Loterij.

Foto: Roy Beusker

Het werkterrein Erkenning en Waardering valt bijvoorbeeld prima onder de noemer mens en welzijn van de Nationale Postcode Loterij. Dit geldt ook voor het werkveld Vrede, Democratie en Rechtsstaat.
Herinneren, Herdenken en Vieren past het beste bij de BankGiro Loterij. De herdenking op 4 mei, theater na de Dam, de verschillende bevrijdingsfestivals en de verzets- en oorlogsmusea vallen immers onder de noemer cultuur.

Foto: Roy Beusker

Onze indeling in drie werkvelden valt zo goed samen met de loterijen. Bovendien doet deze indeling recht aan waar het vfonds vandaan komt en op weg naartoe is.

www.postcodeloterij.nl
www.bankgiroloterij.nl

Doneren via BankGiro Loterij

U kunt ons steunen via de BankGiro Loterij waarvan wij één van de goede doelen zijn. Dit kan als volgt: u kunt bellen naar de ledenservice via 0900 300 1600 en aangeven een lot te willen kopen dat geoormerkt is voor het vfonds. Van de geoormerkte loten ontvangen wij ten minste 40% van de opbrengst. U kunt via deze link ook een voor het vfonds-geoormerkt lot kopen.