Werkvelden

Het vfonds richt zich op drie maatschappelijke deelgebieden. De werkvelden

1) erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst);
2) het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid; Dit alles met het oog op
3) de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de internationale rechtsorde.

Erkenning en waardering

Met voorlichting, educatie en publiciteit willen wij respect en waardering van de maatschappij winnen voor veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Erkenning en waardering van mensen in uniform die taken uitvoeren in opdracht van zowel defensie als de politie en brandweer. Het vfonds vindt het van groot belang dat er goede zorg is voor deze mensen. Al jaren wordt daarom o.a. de Basis in Doorn financieel ondersteund. De Basis verzorgt dienstverlening na ingrijpende gebeurtenissen en organiseert bijvoorbeeld nazorgdagen. Het is een plek waar lotgenoten elkaar kunnen treffen.

Educatief materiaal waaronder exposities en documentaires zorgen ervoor dat oorlogsgetroffenen en veteranen respect en waardering ontvangen in de maatschappij. Het vfonds ondersteunt daarom onder meer missie-gerelateerde reünies en zet zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’ en andere projecten die erkenning en waardering van geüniformeerden (veteranen, politie en brandweer) stimuleren.

Herinnering, herdenken en vieren

Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden, ondersteunt het vfonds de grotere oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra met eeen landelijke uitstraling, vertegenwoordigd in de SMH 40-45. Zo dragen wij bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen.

Het vfonds ondersteunt herdenkingen zoals de Nationale dodenherdenking op 4 mei, de kinderherdenking in Madurodam, de Nationale Herdenking Capitulaties Wageningen op 5 mei, de jaarlijkse Auschwitz herdenking eind januari (Amsterdam), de jaarlijkse herdenking van het einde van WO II in Zuidoost-Azië op 15 augustus bij het Indisch Monument (Den Haag) en de jaarlijkse herdenking van de gevallen militairen in voormalig Nederlands-Indië bij het Nationaal Indië-monument (Roermond).

Naast herdenken moet de bevrijding, vrijheid en vrede vooral ook gevierd én gewaarborgd worden. Wat o.a. zichtbaar is door de steun aan de ontwikkeling van de Liberation Route Europe. Op 5 mei worden de bevrijdingsfestivals gehouden op 14 verschillende plaatsen in Nederland. Via het Nationaal Comité 4 en 5 mei steunt het vfonds deze festivals om te benadrukken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Vrede, democratie en rechtsstaat

De herdenkingen en vieringen koppelen we nadrukkelijk aan de begrippen Democratie en Rechtsstaat. Om met name jongeren bij te brengen: je leeft in een democratie – besef wat dat betekent en weet dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is.

Zo blijven wij mensen stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en (inter)nationale rechtsorde. Steeds nadrukkelijker worden partnerships en samenwerkingen gezocht om deze missie te bereiken. Wij investeren continu in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie. Door de jeugd op jonge leeftijd en spelenderwijs te betrekken, bouwen wij samen aan een veilige wereld waar ook onze kinderen in vrede kunnen opgroeien met respect voor elkaar.