Erkenning en waardering

Met voorlichting, educatie en publiciteit willen wij respect en waardering van de maatschappij winnen voor veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Erkenning en waardering van mensen in uniform die taken uitvoeren in opdracht van zowel defensie als de politie en brandweer. Het vfonds vindt het van groot belang dat er goede zorg is voor deze mensen. Al jaren wordt daarom o.a. de Basis in Doorn financieel ondersteund. De Basis verzorgt dienstverlening na ingrijpende gebeurtenissen en organiseert bijvoorbeeld nazorgdagen. Het is een plek waar lotgenoten elkaar kunnen treffen.

Educatief materiaal waaronder exposities en documentaires zorgen ervoor dat oorlogsgetroffenen en veteranen respect en waardering ontvangen in de maatschappij. Het vfonds ondersteunt daarom onder meer missie-gerelateerde reünies en zet zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’ en andere projecten die erkenning en waardering van geüniformeerden (veteranen, politie en brandweer) stimuleren.

Ook zijn wij hoofdpartner van de Nederlandse Veteranendag. Deze dag draait om erkenning en waardering voor militairen en politiemedewerkers en is bedoeld om het onderlinge begrip tussen hen en de Nederlandse samenleving te vergroten. Veteranendag is niet alleen bedoeld voor de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, en de oorlogen in voormalig Indië-, Nieuw-Guinea en Korea, maar ook voor de jonge veteranen die zijn ingezet bij internationale vredesmissies in Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak, Afghanistan en andere landen.

De Nederlandse Veteranendag wordt mogelijk gemaakt met steun van het vfonds

© Photography by @ICNIA