december 23, 2021
Artikel

Vfonds sluit opnieuw partnerschap met Veteranen Platform

Net voor de start van het nieuwe jaar hebben vfonds en het Veteranen Platform hun samenwerking voor de komende 3 jaar hernieuwd. Het Veteranen Platform is al ruim 30 jaar de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen en heeft als doel de erkenning en waardering voor deze groep mensen te vergroten. Vfonds is daarom verheugd om ook de komende drie jaar de organisatie op het gebied van veteranenreünies financieel te ondersteunen.

In verband met de huidige maatregelen kon het ondertekenmoment van de intentieverklaring niet gezamenlijk plaatsvinden. Bestuursvoorzitter Matthieu Borsboom en directeur Lisette Mattaar van vfonds ondertekenden de verklaring op het Vredesbolwerk. Algemeen voorzitter van het Veteranen Platform Hans van Griensven en penningmeester Hans Peters ondertekenden de verklaring op landgoed de Zwaluwberg in Hilversum.

Zij die streden en strijden voor onze vrede en veiligheid

In 1989 kwam het Veteranen Platform (VP) tot stand na een samenvoeging van tien veteranenorganisaties. Als belangrijkste doelstelling heeft de stichting de belangen te behartigen van de Nederlandse veteranen. Inmiddels zijn 80 veteranenverbanden bij de stichting aangesloten die meer dan 80.000 individuele veteranen vertegenwoordigen.

De reünieregeling biedt veteranenorganisaties die zijn aangesloten bij het Veteranen Platform een tegemoetkoming in de kosten van een reünie in aanvulling op de bijdragen van het Ministerie van Defensie. Vfonds waardeert de (actief dienende) veteranen voor hun bijdrage aan de democratische rechtsstaat en (internationale) vreedzame samenleving en vindt het belangrijk dat zij contact hebben en onderhouden met degenen die hetzelfde hebben meegemaakt. Door de partner, de steun en toeverlaat van een veteraan, de kans te geven deel te nemen aan de reünies ontstaat bovendien meer begrip en erkenning.