september 16, 2023
Artikel

PAX Vredeweek 16 t/m 24 september

Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. Het is een onderwerp dat voortdurende onze aandacht vereist, zeker in een tijd waarin mensen minder tolerant met elkaar omgaan, een groeiend wantrouwen in de overheid en aanhoudend geweld elders in de wereld. Daarom komen van 16 t/m 24 september 2023 tijdens de PAX Vredesweek honderden lokale activiteiten samen met één gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar met het thema de democratie die onder druk staat. 

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland en werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en aan het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen ze in Nederland en daarbuiten. Ook organiseren ze al meer dan 50 jaar de nationale Vredesweek. Samen met duizenden mensen laten ze zien dat het ook anders kan. In straten, buurten, op scholen, in boekhandels; overal zetten ze vrede op de kaart. In het hele land worden er verschillende activiteiten georganiseerd die ook dit jaar met steun van vfonds tot stand kunnen komen. We lichten er hieronder een aantal uit.  

  • 16 t/m 24 september Lokale activiteiten 

Van tentoonstellingen en stiltekringen, tot wandelingen en vredesmarkten. Door heel het land vinden diverse activiteiten plaats. Kijk hieronder voor een overzicht bij jou in de buurt.  

Bekijk de activiteiten 

  • 21 september – PAX Duiven + Jubileum Event 

Elk jaar reikt de organisatie de PAX Duiven uit aan mensen die hun nek uitsteken: door directe hulp te bieden, door het schrijven van stukken, in de politiek of door actie te voeren. Door bijzondere vredesinitiatieven en -activisten te huldigen wil de organisatie anderen inspireren. De duiven worden uitgereikt tijdens het Jubileum Event van PAX. De organisatie bestaat dit jaar bestaat 75 jaar. In het teken van dit jubileum wordt op de Internationale Dag van de Vrede, 21 september, in de Domkerk stilgestaan bij 75 jaar vredeswerk, de huidige staat van vrede overal ter wereld en de plannen van PAX voor een vreedzamere toekomst. 

Meer info 

  • 22 september – (On)vrede en nu? – Onze democratie onder druk in Pakhuis de Zwijger 

Onvrede, wantrouwen richting de politiek, falende overheid, politiegeweld bij demonstraties: onze democratie staat onder druk. Op 22 september wordt in Pakhuis de Zwijger het gesprek gevoerd over het werken aan vrede in een land dat alles op orde denkt te hebben. 

Meer info en tickets