juni 30, 2022
Artikel

Vfonds lanceert in opdracht van VWS programma voor versterking Indisch & Moluks immaterieel erfgoed

Op 1 december 2022 presenteert vfonds met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een programma ter waarde van vier miljoen euro gericht op de versterking van het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed in Nederland. Het programma maakt onderdeel uit van de eenmalige impuls van ruim twintig miljoen euro die de overheid reeds in 2020 beschikbaar stelde voor de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap* in Nederland.

Collectieve erkenning Indische en Molukse gemeenschap

De ervaringen van de Indische en Molukse gemeenschap tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werken tot de dag van vandaag door in de Nederlandse samenleving. In sommige gevallen is er sprake van gevoelens van teleurstelling en verdriet over hoe de Nederlandse overheid is omgegaan met hen die in de periode 1945-1968 naar Nederland kwamen. De overheid werkt in overleg met de Indische en Molukse gemeenschap aan collectieve erkenning. Hiermee wil de overheid erkenning geven voor wat de gemeenschap heeft meegemaakt en haar dank laten zien voor wat de Indische en Molukse gemeenschap betekent voor Nederland.

Subsidieregeling versterking Indisch en Moluks immaterieel erfgoed

In 2020 was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Het kabinet heeft toen een eenmalige impuls van ruim twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland. Onderdeel van deze eenmalige impuls is het programma ter waarde van vier miljoen euro dat vfonds vanaf 1 december 2022 presenteert. Het programma heeft als doel het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed te bestendigen in al zijn verschijningsvormen zoals rituelen en feestelijke gebeurtenissen, traditionele ambachten, orale tradities met inbegrip van taal en podiumkunsten. Het programma biedt steun om het immaterieel erfgoed zichtbaar te maken, te versterken en te borgen. Vanaf medio september 2022 is op www.vfonds.nl meer informatie beschikbaar over deze regeling.

Over vfonds

Het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg zet zich in voor een vrije en vreedzame samenleving in Nederland door jaarlijks ruim 200 projecten te subsidiëren en te initiëren die hier aan bijdragen. Vfonds zet zich ook in voor onder andere de erkenning van en waardering voor veteranen en heeft daardoor ervaring met de Indische en Molukse geschiedenis. Projecten die vfonds recent in dat kader steunde waren bijvoorbeeld de tentoonstelling Revolusi! van het Rijksmuseum in Amsterdam, de theatervoorstelling Op klompen door de Dessa, de jaarlijkse 15 augustus Herdenking en de reizende tentoonstelling over zeventig jaar Molukse gemeenschap in Nederland.

* De gemeenschap in Nederland met personen die een band hebben met wat vroeger Nederlands-Indië was, bestaat uit ongeveer 2 miljoen mensen van verschillende gemeenschappen. Het genoemde programma betreft ál deze groepen, we sluiten niemand uit.

Blijf op de hoogte!

Benieuwd naar de meest recente ontwikkelingen omtrent het programma versterking van het Indische en Moluks immaterieel erfgoed? Schrijf je dan in voor onze speciale themanieuwsbrief.