Informatie voor aanvragers

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Met onze steun willen wij verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Wilt uw project hier ook aan bijdragen? Op deze pagina leest u alles over het indienen van een aanvraag.

Let op: Vanaf 9 januari 2021 vormt ons nieuwe subsidiekader de leidraad voor het indienen van een projectaanvraag. Dit is een nadere uitwerking van en toelichting op het vfonds beleidsplan 2021-2025. Vanwege de overgang naar het nieuwe beleidsplan is ons aanvraagsysteem enkele dagen in onderhoud. Dit betekent dat u tot 1 februari nog even geen quickscan of aanvraagformulier kunt invullen om uw aanvraag compleet te maken. Wel kunt u zich vast voorbereiden door de subsidierichtlijnen goed door te lezen.

Deadlines indienen subsidieaanvraag

  • Ronde 1: 8 januari 2021
  • Ronde 2: 21 maart 2021
  • Ronde 3: 13 mei 2021
  • Ronde 4: 13 augustus 2021
  • Ronde 5: 1 november 2021

Subsidieaanvraag ten tijde van corona

Het is moeilijk in te schatten hoe alles verder gaat verlopen de komende maanden, maar het ziet er naar uit dat Nederland voorlopig nog te maken heeft met steeds veranderende coronamaatregelen. Lees hier meer over onze richtlijnen.

Meerjarige steun

Vfonds verstrekt in principe kortlopende projectfinanciering. Met een beperkt aantal organisaties gaat vfonds een meerjarige relatie aan. Op dit moment is sprake van meerjarenafspraken met o.a. het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nationaal Comité Veteranendag, de Stichting Liberation Route Europe en de BNMO.

Contact

Mocht u vragen over de subsidierichtlijnen of het aanvraagproces, mail dan onze projectadviseurs via info@vfonds.nl. Ook zijn ze telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 via 030-2006833