Informatie voor aanvragers

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Met onze steun willen wij verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Wilt uw project hier ook aan bijdragen? Op deze pagina leest u alles over het indienen van een subsidieaanvraag.

Deadlines indienen subsidieaanvraag

 • Ronde 2021-1: 8 januari 2021
 • Ronde 2021-2: 21 maart 2021
 • Ronde 2021-3: 13 mei 2021
 • Ronde 2021-4: 13 augustus 2021
 • Ronde 2021-5: 1 november 2021


Stappenplan: hoe vraagt u subsidie aan voor uw project?

1. Lees de subsidierichtlijnen 

Vanaf 9 januari 2021 vormt ons nieuwe subsidiekader de leidraad voor het indienen van een projectaanvraag. Dit is een nadere uitwerking van en toelichting op het vfonds beleidsplan 2021-2025. Lees onze subsidierichtlijnen goed door om te zien welke projecten vfonds ondersteunt. Let op: er zijn ook aanvullende richtlijnen voor aanvragen inzake voormalig Nederlands-Indië.

2. Vul de quickscan in

De aanvraag begint bij het invullen van de quickscan. Bij een positieve uitkomst op de quickscan gaat u automatisch door naar het digitale aanvraagformulier om uw aanvraag compleet te maken. Let op: u kunt niet rechtstreeks naar het aanvraagformulier, de quickscan is altijd het startpunt. Een positieve uitkomst van de quickscan biedt geen toekenning van subsidie; het geeft slechts aan of een project wel of niet past binnen de doelstellingen. Vfonds maakt vervolgens inhoudelijke en budgettaire afwegingen.

Wilt u de vragen alvast inzien om de aanvraag voor te bereiden? Bekijk dan dit voorbeeld. Heeft u tijdens de aanvraag wat meer tijd nodig om het een en ander op te zoeken? U kunt uw aanvraag tussentijds onderbreken en later verder gaan, dit gaat via uw mailadres.

3. Leg alvast een aantal gegevens klaar

U maakt het uzelf gemakkelijker door alvast een aantal gegevens en documenten klaar te leggen. Het gaat om het volgende:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een uitgewerkt projectplan
 • Een bijbehorend communicatieplan
 • Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan. Deze vult u in met het Sjabloon begroting en dekkingsplan (lees ook de bijbehorende toelichting)
 • De statuten van uw organisatie (altijd bij eerste aanvraag of indien de statuten recent zijn gewijzigd.
  Bij aanvragen vanaf 100.000 euro vraagt het vfonds nog extra:
 • Recent activiteitenplan en/of jaarverslag van de organisatie
 • Recente balans en resultatenrekening en de begroting van het lopende jaar

Een subsidie aanvragen in coronatijd

Het is moeilijk in te schatten hoe alles verder gaat verlopen de komende maanden, maar het ziet er naar uit dat Nederland voorlopig nog te maken heeft met steeds veranderende coronamaatregelen. Lees hier meer over onze corona richtlijnen.

Meerjarige steun

Vfonds verstrekt in principe kortlopende projectfinanciering. Met een beperkt aantal organisaties gaat vfonds een meerjarige relatie aan. Op dit moment is sprake van meerjarenafspraken met o.a. het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nationaal Comité Veteranendag, de Stichting Liberation Route Europe en de BNMO.

Contact

Mocht u na het lezen van de subsidierichtlijnen en het invullen van de quickscan nog vragen hebben, mail dan onze projectadviseurs via info@vfonds.nl. Ook zijn zij telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 via 030-2006833