Projectaanvraag

Algemene projectaanvragen

Het vfonds steunt jaarlijks ruim 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en projecten die laten zien dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Wilt u met uw project ook bijdragen aan een vrije en vreedzame samenleving? U kunt bij het vfonds altijd een aanvraag indienen. De volgende uiterlijke data kunt u aanhouden:

1 november 2020
8 januari 2021
25 februari 2021
13 mei 2021
13 augustus 2021
1 november 2021    

Projectaanvragen in het kader van 75 jaar vrijheid

In 2020 steunt het vfonds tevens een groot aantal projecten en initiatieven rondom 75 jaar vrijheid, in alle delen van het land. Om deze spreiding te garanderen is er een intentieovereenkomst gesloten met alle provincies. Om deze reden ligt de focus voor nieuwe subsidieaanvragen bij projecten die een verrijking of aanvulling van het huidig aanbod kunnen zijn. Voor nieuwe aanvragen rondom 75 jaar vrijheid geldt daarom de volgende richtlijn:

Er worden uitsluitend nog subsidieaanvragen in behandeling genomen voor bijzondere en innovatieve projecten die in 2020 én binnen de provincies Drenthe, Flevoland en Utrecht plaatsvinden. We vragen hierbij extra uw aandacht voor de afwijzingsgronden zoals opgenomen in de Subsidierichtlijnen.
Let op: deze richtlijn geldt alleen voor projectaanvragen i.h.k.v. 75 jaar vrijheid

Projectaanvragen in het kader van 75 jaar VN

Dit jaar staan we ook stil bij het 75-jarige bestaan van de Verenigde Naties dat het slotstuk vormt van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. Hiervoor hebben we aandacht gevraagd in een aparte Call for Proposals. De deadline is inmiddels verstreken, u kunt geen aanvraag meer doen. 

Stappenplan: hoe vraagt u subsidie aan voor een project?

 • Lees eerst onze subsidierichtlijnen goed door om te zien welke projecten wij wel of niet ondersteunen.
  Informeer ook bij uw provincie of u daar steun kunt aanvragen voor uw project.
 • Uw aanvraag begint bij het invullen van onze quickscan. Bij een positieve uitkomst gaat u automatisch door naar het digitale aanvraagformulier. Let op: u kunt niet rechtstreeks naar het aanvraagformulier, de quickscan is altijd het startpunt.
 • Heeft u tijdens de aanvraag wat meer tijd nodig om het een en ander op te zoeken? U kunt uw aanvraag tussentijds onderbreken en later verder gaan, dit gaat via uw mailadres.
 • Wilt u de vragen alvast inzien om de aanvraag voor te bereiden? Bekijk dan het voorbeeld aanvraagformulier projecten.
 • U maakt het uzelf makkelijk door vooraf een aantal gegevens klaar te leggen:
  1. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel
  2. Een uitgewerkt projectplan.
  3. Een bijbehorend communicatieplan
  4. Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan vult u in met het ‘Sjabloon begroting en dekkingsplan (lees ook de bijbehorende toelichting)
  5. De statuten van uw organisatie (altijd bij eerste aanvraag of indien de statuten recent zijn gewijzigd)

  Bij aanvragen vanaf 100.000 euro vraagt het vfonds nog extra:
  6. Recent activiteitenplan en/of jaarverslag van de organisatie
  7. Recente balans en resultatenrekening en de begroting van het lopende jaar

Klik op onderstaande button voor de quickscan, of open hier een eerder opgeslagen formulier.

Quickscan algemeen

Contact met onze projectadviseurs

Mocht u – na het invullen van de quickscan en het lezen van de subsidierichtlijnen – nog vragen hebben, mail dan onze projectadviseurs via info@vfonds.nl. Iedere maandag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u onze projectadviseurs ook bellen op 030-2006833 met vragen over nog in te dienen projecten.