Aanvragen van projectsubsidie

In 2019 en 2020 vieren we dat we 75 jaar leven in vrijheid. De subsidieaanvragen voor veel grote en kleine evenementen stromen binnen. Niet alleen bij het vfonds maar ook bij de Rijksoverheid, Provincies en Gemeentes die veel aandacht besteden aan deze jubileumjaren. Rond de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid heeft het vfonds samen met de provincies afspraken gemaakt:

 • In 2019 en 2020 worden alleen subsidieaanvragen in behandeling genomen van projecten die betrekking hebben op 75 jaar vrijheid.
 • Vanaf  heden worden uitsluitend aanvragen in behandeling genomen voor bijzondere en innovatieve projecten die tot uitvoering komen in het jaar 2020.
 • Nieuwe aanvragen voor projecten die plaatsvinden in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland worden niet in behandeling genomen.

Stichting Coördinatie 75 Jaar Vrijheid
De Stichting Coördinatie 75 Jaar Vrijheid is opgericht met als doelstelling: Het bevorderen van een betekenisvolle (inter)nationale viering van vijfenzeventig jaar bevrijding en vrijheid waarbij de hele Nederlandse samenleving van jong tot oud wordt uitgenodigd hieraan mee te doen. De aanvragen die betrekking hebben op 75 Jaar vrijheid zullen daarom in onderlinge samenhang met het programma worden beoordeeld en in voorkomend geval zal de stichting 75 Jaar vrijheid een advies kunnen uitbrengen.

Hoe vraagt u subsidie aan voor een project of reünie:

 • Lees eerst onze subsidierichtlijnen goed door om te zien welke projecten wij wel of niet ondersteunen.
  Informeer ook bij uw provincie of u daar steun kunt aanvragen voor uw project.
 • Voor u uw aanvraag kunt indienen start u met invullen van onderstaande quickscan. Bij een positieve uitkomst gaat u automatisch door naar het digitale aanvraagformulier. Let op! kunt niet rechtstreeks naar het aanvraagformulier, de quickscan is altijd het startpunt.
 • Als u tijdens het invullen van het aanvraagformulier uw mailadres en wachtwoord invult kunt u uw aanvraag tussentijds onderbreken en later verder gaan.
 • Wilt u de vragen alvast inzien om de aanvraag voor te bereiden? Bekijk dan het voorbeeld aanvraagformulier projecten.
 • Het is gemakkelijk om vooraf een aantal gegevens klaar te leggen:
  Bij een subsidie-aanvraag voor een reünie
  1. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (indien ingeschreven)
  2. Inschrijfnummer Veteranenplatform (indien ingeschreven)
  3. Uitnodiging voor de reünie (graag digitaal aanleveren)

  Bij een subsidie-aanvraag voor een project
  1. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel
  2. Een uitgewerkt projectplan.
  3. Een bijbehorend communicatieplan
  4. Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan vult u in met het ‘Sjabloon begroting en dekkingsplan (lees ook de bijbehorende toelichting)
  5. De statuten van uw organisatie (altijd bij eerste aanvraag of indien de statuten recent zijn gewijzigd)

  Bij aanvragen vanaf 100.000 euro vraagt het vfonds nog extra:
  6. Recent activiteitenplan en/of jaarverslag van de organisatie
  7. Recente balans en resultatenrekening en de begroting van het lopende jaar

Klik op onderstaande button voor de quickscan als u een projectaanvraag wilt doen in het kader van 75 jaar Vrijheid:

Quickscan 75 jaar vrijheid

Klik op onderstaande button voor de quickscan als u een reünie- of projectaanvraag wilt doen die niet binnen het kader 75 jaar vrijheid vallen:

Quickscan algemeen

Of open hier een eerder opgeslagen formulier.

Contact met onze projectadviseurs

Mocht u – na het invullen van de quickscan en het lezen van de subsidierichtlijnen – nog vragen hebben, mail dan onze projectadviseurs via info@vfonds.nl. Iedere vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.30 uur kunt u onze projectadviseurs ook bellen op 030-2006833 met vragen over nog in te dienen projecten.