Informatie voor aanvragers

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Met onze steun willen wij verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Wilt uw project hier ook aan bijdragen? Op deze pagina leest u alles over het indienen van een subsidieaanvraag.

vfonds

Let op: momenteel werken wij aan een aantal aanpassingen in de aanvraagprocedure. Dit betekent dat het tot 6 september even niet mogelijk is om een aanvraag te doen. Wel kunt u alvast de subsidierichtlijnen doorlezen. Vanaf 6 september vindt u op deze pagina alle benodigde informatie en stappen om uw aanvraag in te dienen.

vfonds

Subsidierichtlijnen

Vanaf 9 januari 2021 vormt ons nieuwe subsidiekader de leidraad voor het indienen van een projectaanvraag. Dit is een nadere uitwerking van en toelichting op het vfonds beleidsplan 2021-2025. Lees onze subsidierichtlijnen goed door om te zien welke projecten vfonds ondersteunt. Let op: er zijn ook aanvullende richtlijnen voor aanvragen inzake voormalig Nederlands-Indië.

vfonds

Deadlines indienen subsidieaanvraag

De volgende deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 1 november 2021

Een subsidie aanvragen in coronatijd

Het is moeilijk in te schatten hoe alles verder gaat verlopen de komende maanden, maar het ziet er naar uit dat Nederland voorlopig nog te maken heeft met steeds veranderende coronamaatregelen. Lees hier meer over onze corona richtlijnen.

Meerjarige steun

Vfonds verstrekt in principe kortlopende projectfinanciering. Met een beperkt aantal organisaties gaat vfonds een meerjarige relatie aan. Op dit moment is sprake van meerjarenafspraken met o.a. het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nationaal Comité Veteranendag, de Stichting Liberation Route Europe en de BNMO.

Contact

Mocht u na het lezen van de subsidierichtlijnen en het invullen van de quickscan nog vragen hebben, mail dan onze projectadviseurs via info@vfonds.nl. Ook zijn zij telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 via 030-2006833