Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid

In 2019 en 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. In het kader van dit lustrum hebben het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het vfonds de Stichting coördinatie 75 jaar Vrijheid opgericht (S75V). Binnen deze stichting wordt intensief samengewerkt met het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2), waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 vertegenwoordigd zijn. De voorzitter van het Platform WO2 heeft zitting in het bestuur van S75V.

Projectaanvragen:
Het vfonds heeft (inter)nationale afspraken gemaakt over 75 jaar vrijheid en Europe Remembers. Aanvullend zijn er intentieverklaringen met Provincies ondertekend over samenwerking, communicatie en cofinanciering. Als onderdeel van deze intenties en de juiste verwachtingen richting aanvragers verlegt het vfonds de focus vanaf onze 2e subsidieronde naar 2020. Dit houdt in dat nieuwe aanvragen in het kader van 75 jaar vrijheid uit de provincies Limburg, Noord-Brabant (m.u.v. call), Gelderland en Zeeland in beginsel niet in behandeling genomen worden.

Klik op onderstaande button voor de quickscan als u een projectaanvraag wilt doen in het kader van 75 jaar Vrijheid:

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Coördinatie 75 jaar vrijheid en het inhoudelijk kader.