Call for proposals Caribisch gebied

Vrijheid vieren wij overal, daarom wilt het vfonds dat zo veel mogelijk inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden hieraan mee kunnen doen. Hiervoor schrijft het vfonds een ‘Call for Proposals’ uit voor het ontwikkelen en neerzetten van een inhoudelijk (rand)programma bij de Vrijheidsmaaltijden op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Sint Eustasius en Saba. Ook ondersteunt het vfonds met de Call communicatie en promotie van het programma. De subsidie van het vfonds is niet bedoeld voor de catering van de Vrijheidsmaaltijd; hiervoor kan lokale financiering of sponsoring gezocht worden.

De deadline voor het indienen van een voorstel is 1 maart 2020.

Bekijk hier de voorwaarden en criteria bij deze ‘Call for Proposals’. Ook kunt u desgewenst direct worden doorgeleid naar een aanvraagformulier. Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een stichting of vereniging die is gevestigd op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Sint Eustasius en / of Saba. Verwacht uitsluitsel over de besluitvorming ontvangt u uiterlijk in april 2020.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei biedt ondersteuning aan de organisatie van elke Vrijheidsmaaltijd in de vorm van een pakket met middelen voor aankleding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gesprekskaartjes en menukaarten. U kunt zich als organisator van een Vrijheidsmaaltijd aanmelden via de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het vfonds fungeert hierbij niet als tussenpartij.

Voor meer informatie over deze Call kunt u contact opnemen met Charlotte Rommes, sr. projectadviseur van het vfonds via charlotte@vfonds.nl of telefonisch via 030-2006833.