Call for proposal Provincie Overijssel – 75 jaar Vrijheid

Call for proposal 75 jaar Vrijheid Provincie Overijssel

Middels deze ‘call for proposal’ (oproep om voorstellen in te dienen) is het mogelijk om een subsidie voor uw project aan te vragen. Met de provincie Overijssel is afgesproken dat alle subsidieverzoeken zowel bij vfonds als de provincie kunnen worden ingediend.

Doel en doelgroep

De provincie Overijssel en het vfonds vragen een programma te ontwikkelen dat bijdraagt aan het vergroten van de bewustwording, dat aansluit bij de lokale verhalen en gebeurtenissen en gericht is op inwoners van jong tot oud. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met 75 jaar vrijheid om bij hen de bewustwording van de waarden vrede, vrijheid, democratie en (rechts)gelijkheid te vergroten.

De doelgroep is lokaal, gericht op een brede groep inwoners van jong tot oud, waarbij vernieuwende activiteiten met een duurzaam karakter extra worden aangemoedigd.

Indienen

Belangstellenden kunnen een voorstel indienen dat overeenkomt met het thema en aansluit bij de gestelde voorwaarden van deze call for proposal en de subsidierichtlijnen 2019 van het vfonds (voor de voorwaarden klikt u hier).

Klik op de button voor de quickscan als u een projectaanvraag wilt doen in het kader van  de call Provincie Overijssel. Voordat u een aanvraag kunt indienen doorloopt u eerst een quickscan om teleurstellingen te voorkomen. Vermeld bij de aanvraag dat deze onderdeel uitmaakt van de Call Overijssel.

 

 

 

De einddatum van onze call for proposal is 25 oktober 2019.  Dit houdt in dat alle aanvragen moeten zijn ingediend vóór 25 oktober 2019. U wordt eind december geïnformeerd.