Evaluatie project

Bij de start van het project keert het vfonds 75% van de toegekende subsidie uit. De uitbetaling van het restsaldo van de subsidie is afhankelijk van de goedkeuring van de ingediende evaluatie door het vfonds.

Na afloop van uw project moet u zowel een inhoudelijk als een financieel verslag inleveren. Voor het inhoudelijke verslag dient u het evaluatieformulier te gebruiken. Bij toekenningen boven de  €2.500,- dient u ook een bestedingsverklaring in te vullen.

Waarom vragen wij een evaluatie?

Het vfonds ondersteunt jaarlijks ruim 200 projecten die zich inzetten voor vrede en vrijheid. Van al deze projecten willen we graag weten of ze in hun opzet geslaagd zijn. Hiernaast zijn wij verplicht te controleren of de subsidies volgens de juiste boekhoudkundige regels zijn besteed. Verder helpt de evaluatie ons (en u) om meer inzicht te krijgen in kansen om huidige en toekomstige samenwerkingen te verbeteren.

Communicatie

Een van de aandachtspunten in de evaluatie is de communicatie. Hoe heeft u het project onder de aandacht gebracht van het Nederlandse publiek? Welke communicatiemiddelen heeft u ingezet om uw doelen te bereiken? Welke meetbare resultaten zijn er geboekt? Ook willen we graag weten hoe u de betrokkenheid van vfonds aan de buitenwereld heeft gecommuniceerd.  Denk aan naamsvermelding en plaatsing van het vfonds-logo op brieven, folders, banners en beeldschermen. En hoe neemt u vfonds mee in uw uitingen op Facebook, Twitter, Instagram en andere sociale media? Ook het noemen van onze naam op een openings- en dankwoord bij een evenement valt hieronder.