Subsidierichtlijnen

Vfonds neemt een aanvraag voor projectsubsidie in behandeling indien deze voldoet aan verschillende voorwaarden. Vanaf 9 januari 2021 vormt ons nieuwe subsidiekader de leidraad voor het indienen van een projectaanvraag. Dit is een nadere uitwerking van en toelichting op het vfonds beleidsplan 2021-2025. Lees voordat u een aanvraag indient daarom goed de subsidierichtlijnen door.

In het kort

 • Vfonds verstrekt kortlopende projectfinanciering. In beperkte mate maakt vfonds afspraken die zich – op grond van een meerjarig projectplan – over meerdere jaren uitstrekken.
 • Vfonds financiert nooit 100%.
 • De aanvraag dient minimaal vier maanden vóór de start van het project te worden ingediend.
 • De projectaanvraag wordt op een juiste en volledige wijze via de specifieke aanvraagformulieren ingediend.
 • Het project vervult drie en tenminste twee van de volgende functies, passend binnen de missie en doelstellingen van vfonds:
  • Het vergroten van kennis
  • Het vergroten van erkenning en waardering
  • Het aanleren van vaardigheden om actief bij te kunnen dragen
 • Vfonds staat open voor aanvragen voor de verbouwing, uitbreiding en / of vernieuwing van de museale infrastructuur, mits deze afkomstig is van een organisatie die als (geassocieerd) lid verbonden is aan de SMH.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project.
 • Het project biedt mogelijkheden om zowel vfonds als de BankGiro Loterij, de Nationale Postcodeloterij of de Nederlandse Loterij onder de aandacht te brengen.
 • Er is sprake van een realiseerbaar projectplan met meetbare doelstellingen en een goede begroting en dekkingsplan.
 • Doelgroep van het project zijn inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden of een relevante doelgroep daarbinnen.
 • Het project moet plaatsvinden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Een uitzondering wordt gemaakt voor herdenkings- of pelgrimsreizen naar het buitenland.