Subsidierichtlijnen

Vfonds neemt een aanvraag voor projectsubsidie in behandeling indien deze voldoet aan verschillende voorwaarden. Vanaf 9 januari 2021 vormt ons nieuwe subsidiekader de leidraad voor het indienen van een projectaanvraag. Dit is een nadere uitwerking van en toelichting op het vfonds beleidsplan 2021-2025. Lees voordat u een aanvraag indient daarom goed de subsidierichtlijnen door.

Let op: Vfonds heeft de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid groots ondersteunt door toekenning van projectsubsidies aan enkele honderden projecten in het gehele Koninkrijk. Dit betekent dat wij, vanaf de ingang van ons nieuwe beleidsplan (9 januari 2021), geen nieuwe projectsubsidies meer toekennen aan projecten die aansluiten op 75 jaar vrijheid of een variatie daarop zoals 75 + 1 jaar Vrijheid.

In het kort

 • Vfonds verstrekt kortlopende projectfinanciering. In beperkte mate maakt vfonds afspraken die zich – op grond van een meerjarig projectplan – over meerdere jaren uitstrekken.
 • Vfonds financiert nooit 100%.
 • De aanvraag dient minimaal vier maanden vóór de start van het project te worden ingediend.
 • De projectaanvraag wordt op een juiste en volledige wijze via de specifieke aanvraagformulieren ingediend.
 • Het project vervult drie en tenminste twee van de volgende functies, passend binnen de missie en doelstellingen van vfonds:
  • Het vergroten van kennis
  • Het vergroten van erkenning en waardering
  • Het aanleren van vaardigheden om actief bij te kunnen dragen
 • Vfonds staat open voor aanvragen voor de verbouwing, uitbreiding en / of vernieuwing van de museale infrastructuur, mits deze afkomstig is van een organisatie die als (geassocieerd) lid verbonden is aan de SMH.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project.
 • Het project biedt mogelijkheden om zowel vfonds als de BankGiro Loterij, de Nationale Postcodeloterij of de Nederlandse Loterij onder de aandacht te brengen.
 • Er is sprake van een realiseerbaar projectplan met meetbare doelstellingen en een goede begroting en dekkingsplan.
 • Doelgroep van het project zijn inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden of een relevante doelgroep daarbinnen.
 • Het project moet plaatsvinden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Een uitzondering wordt gemaakt voor herdenkings- of pelgrimsreizen naar het buitenland.