Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het algemene aanvraagproces bij het vfonds? Bekijk hier of uw vraag tussen onze veelgestelde vragen staat.

Vragen over coronamaatregelen

 • Ik heb een subsidie gekregen voor een reünie maar wil deze uitstellen als gevolg van de coronamaatregelen. Wat moet ik doen?

  Wilt u ons hiervan op de hoogte stellen via info@vfonds.nl en indien beschikbaar, de nieuwe datum doorgeven? De reünie kan eventueel ook een jaar worden uitgesteld. Ook dan blijft de toekenning staan.

 • Ik heb een subsidie van het vfonds ontvangen voor mijn project maar ik wil deze uitstellen als gevolg van de coronamaatregelen. Wat moet ik doen?

  In beginsel blijft het vfonds in dat geval partner van het project. Uw project mag worden uitgesteld naar een moment binnen de periode vanaf nu tot en met 5 mei 2021. Hiervoor kunt u een plan voor uitstel indienen. Dit plan bestaat uit een projectplan met begroting en dekkingsplan die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U kiest één moment waarnaar het project in zijn geheel wordt uitgesteld
   Het is niet mogelijk het project aan te passen door het op te splitsen in delen die op verschillende momenten zullen doorgaan. Dit houdt ook in dat het niet mogelijk is een gedeelte van de toegekende subsidie te ‘bewaren’ voor een ander moment
  • Kosten die al zijn gemaakt in voorbereiding van de aanvankelijke realisatie van uw project dienen te worden opgenomen in de vernieuwde projectbegroting
   Het is niet mogelijk een extra bijdrage bij het vfonds aan te vragen om het uitgestelde project door te laten gaan, het moet passen binnen de bestaande begroting/dekking
  • Het uitgestelde project past binnen het aan de crisis aangepaste provinciale kader of programma voor 75 Jaar Vrijheid. Het vfonds ontvangt graag uw toelichting over hoe uw uitgestelde projectplan hierbij past
   Voor informatie over de werkwijze en/of richtlijnen van uw provincie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de provincie. Ook verstrekken de meeste provincies informatie via de website, nieuwsbrieven en/of persberichten.

  Het vfonds ziet uw plan voor uitstel graag tegemoet via info@vfonds.nl. Geeft u hierbij tevens de nieuwe einddatum van uw project aan? Wij voorzien elk plan van een behandeling op maat en laten u na ontvangst zo snel mogelijk weten of het vfonds uw plan voor uitstel ondersteunt.

  Bereikbaarheid van het vfonds
  Het vfonds blijft de komende tijd extra goed bereikbaar tijdens telefonische spreekuren: elke maandag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur via het telefoonnummer 030 – 200 68 33. Ook kunt u ons bereiken via info@vfonds.nl.

 • Ik heb mijn plan voor uitstel ingediend, wanneer hoor ik meer?

  Het vfonds heeft al uw vragen en verzoeken verzameld en we zijn momenteel bezig met de verwerking. Vanaf dinsdag 14 april kunt een antwoord op uw vraag of verzoek tegemoet zien.

 • Mijn project gaat niet door vanwege de coronamaatregelen, wat moet ik doen?

  In dat geval vraagt het vfonds u de eindevaluatie van het project aan te leveren via de vfonds-community. Een hulpmiddel hierbij is de ‘checklist annulering’. Die vindt u via deze link.

 • Wat moet ik doen als mijn project niet is uitgesteld maar wel aangepast?

  Indien uw project niet is uitgesteld maar er zijn wel wijzigingen in uw project als gevolg van de coronamaatregelen, informeert u ons dan via info@vfonds.nl.

Vragen over aanvraagprocedure

Vragen over projectbegroting

 • Welke kosten vallen onder ’lasten productie’ en ‘lasten algemeen beheer’?

  Lasten productie:

  Hieronder verstaat het vfonds  de direct aan de uitvoering van het project verbonden kosten. Voorbeelden zijn projectmedewerkers die voor de duur van het project aan de uitvoering ervan werken; materiaalkosten; huur van zalen; logistieke kosten.

  Lasten algemeen beheer:

  Deze kosten worden ook wel ‘overhead’ genoemd. Het zijn de basiskosten van uw organisatie die niet verbonden zijn aan het project. Deze kosten kunt u gedeeltelijk opnemen in de projectbegroting. Bijvoorbeeld: uw organisatie heeft fulltime een projectmanager in dienst die 15 procent van zijn/haar tijd zal besteden aan het project waarvoor u subsidie aanvraagt. U kunt dan 15 procent van de aan deze medewerkers verbonden kosten opnemen in de projectbegroting. Hieruit volgt dat u een gespecificeerd deel van de overheadkosten kunt opnemen in de projectbegroting. Niet gespecificeerde overheadkosten komen in principe niet in aanmerking voor subsidie vanuit het vfonds.

Na ontvangst aanvraag

 • Wat kan ik verwachten nadat ik de aanvraag heb ingediend?

  Na indiening ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. Het komt voor dat het vfonds aanvullende gegevens opvraagt voor een juiste beoordeling van de aanvraag. U ontvangt rond bovengenoemde datum bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Na toekenning projectsubsidie

 • De aangevraagde projectsubsidie is toegekend, wat is de verdere procedure?

  U ontvangt via de vfonds community een chatterbericht waarbij de subsidiebeschikking en akkoordverklaring als bijlagen zijn gevoegd. Nadat u de ondertekende akkoordverklaring heeft geüpload in de vfonds community zal een voorschot ter hoogte van 75 procent van het maximaal toegekende bedrag worden overgemaakt naar het in de aanvraag opgegeven bankrekeningnummer (IBAN).

  Indien aan de toekenning van subsidie extra voorwaarden verbonden zijn, verzoekt het vfonds u hierover inhoudelijke informatie mee te sturen met de ondertekende akkoordverklaring. Het voorschot zal worden uitgekeerd nadat aan deze eventuele extra voorwaarden voldaan is.

  Bij toekenningen vanaf 250.000,- euro geldt een afwijkende procedure. Na ontvangst van de ondertekende akkoordverklaring maakt het vfonds een voorschot over volgens een op maat vastgestelde betalingskalender.

 • Ik heb de ondertekende akkoordverklaring ingediend. Wanneer betaalt het vfonds het voorschot uit?

  Het vfonds keert eenmaal per maand de voorschotten uit. Na indiening van de ondertekende akkoordverklaring duurt het maximaal een maand totdat u het voorschot op de opgegeven bankrekening ontvangt.

Na uitvoering project