Voorwaarden Call for proposal Provincie Overijssel

Voorwaarden Lokale initiatieven Overijssel vfonds en Provincie Overijssel:

Doel en doelgroep

 • De provincie Overijssel en het vfonds vragen een programma te ontwikkelen dat aansluit bij de lokale verhalen en gebeurtenissen en gericht is op inwoners van jong tot oud.
 • Het doel is om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met 75 jaar vrijheid om bij hen de bewustwording van de waarden vrede, vrijheid, democratie en (rechts)gelijkheid te vergroten.
 • De doelgroep is lokaal, gericht op een brede groep inwoners van jong tot oud, waarbij vernieuwende activiteiten met een duurzaam karakter extra worden aangemoedigd.
 • Aanvragers worden extra aangemoedigd om activiteiten te coördineren en actief jongere generaties betrekken.

Inhoudelijke criteria

 • Activiteiten zijn gericht op het herinneren, herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid;
 • Activiteiten dragen bij aan het verhogen van het waardebesef van vrijheid, democratie en (rechts)gelijkheid;
 • Activiteiten vinden plaats in de provincie Overijssel;
 • Activiteiten vormen een samenhangend geheel binnen de gemeente;
 • Activiteiten hebben lokaal bereik en impact;
 • Er wordt verbinding gelegd met het provinciale en/of het nationale programma, activiteiten conflicteren niet met het provinciale en het nationale programma;
 • Activiteiten met educatieve elementen zorgen voor samenhang met Expeditie Vrijheid (educatieprogramma Historisch Centrum Overijssel)
 • Gemeenten die door de Bevrijdingstour van RTV Oost worden aangedaan zorgen voor ondersteunende en samenhangende activiteiten;
 • Gemeente heeft de regie en programmeert in afstemming met de projectleider van Platform WOII Overijssel.

Uitsluitingscriteria

 • Aankoop, restauratie of oprichting van monumenten;
 • Wetenschapsprojecten en onderzoeken;
 • Tentoonstellingen;
 • Verbouw, renovatie of aankoop van panden t.b.v. tentoonstellingen;
 • Het tot stand brengen van beurzen, documentaires, films en het schrijven, publiceren en uitgeven van boeken.

Algemene criteria

 • Uitvoering vindt plaats tussen 5 mei 2019 en 1 november 2020;
 • Activiteiten zijn open en toegankelijk voor iedereen;
 • Het gaat om extra activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in aanvulling op de jaarlijkse activiteiten rondom herdenken en vieren;
 • Het betreft lokale activiteiten opgenomen in het programma van de gemeente;
 • Het opnemen van activiteiten met een vernieuwend duurzaam karakter (nieuwe tradities) wordt aangemoedigd.
 • De einddatum van onze call for proposal is 25 oktober 2019.  Dit houdt in dat alle aanvragen moeten zijn ingediend vóór 25 oktober 2019. U wordt eind december geïnformeerd.

Financieel

 • De aanvraag is op basis van cofinanciering van de gemeente (in geld, faciliteiten en/of vrijwilligers; echter geen personeelsuren van gemeente) aan lokale activiteiten met een maximum van €5.000,
 • Initiatieven zijn afgestemd met de eigen gemeente en er wordt maximaal één programma gehonoreerd per gemeente:
 • Het programma bevat een realistische begroting en een sluitend dekkingsplan.

De reguliere subsidierichtlijnen 2019 van het vfonds zijn van toepassing.