februari 27, 2019

Provincie Gelderland en vfonds investeren in programma 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 vieren we dat we 75 jaar leven in vrijheid. De provincie Gelderland en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) investeren daarom samen in het programma Gelderland Herdenkt. Het vfonds stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor het vieren en herdenken van 75 jaar vrijheid in Gelderland.. De samenwerking met de provincie  is bevestigd met een intentieovereenkomst die zaterdag 23 februari is ondertekend door het vfonds en de Provincie Gelderland tijdens de opening van het nieuwe infocentrum WO2 in Nijmegen.

75 jaar geleden
Tussen september 2019 en mei 2020 is er in Gelderland een uitgebreid programma om de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken. 75 jaar geleden was Gelderland negen maanden lang frontlinie. Met het programma Gelderland Herdenkt willen provincie en gemeenten één verhaal over oorlog, vrede en vrijheid neerzetten. Dat verhaal begint in september 2019 met operatie Market Garden en de Slag om Arnhem en eindigt in mei 2020 met de bevrijding.

16 miljoen euro
Voor Gelderland Herdenkt is in totaal ongeveer 16 miljoen euro nodig. Behalve door de provincie worden deze kosten gedragen door gemeenten, het vfonds, WO2 organisaties in de provincie en particuliere fondsen. Gedeputeerde Peter Drenth: ‘Ik vind het mooi dat het vfonds hier deel van uitmaakt. Gemeenten, regio’s en de provincie organiseren samen 9 maanden lang een programma om te herdenken wat hier 75 jaar geleden is gebeurd. Maar niet alleen herdenken, we vieren ook onze vrijheid. Jongeren spelen daarbij een grote rol. Het is belangrijk om te beseffen dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, en dat willen we overdragen.’’

Vijf regio’s, 3 grote evenementen
Gelderland Herdenkt bestaat uit vijf regionale programma’s waar het geld grotendeeels naar toe gaat. Daarnaast zijn er drie grote evenementen: Liberty Talks in Nijmegen, Bridge to Liberation in Arnhem en het Bevrijdingsfestival in Wageningen.

Over het vfonds:
Jaarlijks maakt het vfonds ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. In Gelderland zijn dat o.a. Airborne at the Bridge en de Bridge to Liberation Experience in Arnhem, de vernieuwing van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 en het infocentrum WO2 in Nijmegen. Maar ook de Nijmeegse Vierdaagse, ‘Op weg naar 2020’ van Omroep Gelderland en het Bevrijdingsfestival in Wageningen.

Voorzitter Robert Croll van vfonds: “Het vfonds zal samen met vele partners verschillende activiteiten ondersteunen waarbij ook veteranen en dienstslachtoffers een belangrijke rol spelen. Het is de verwachting dat in 2019 en 2020 het de laatste keer zal zijn dat veteranen deelnemen die nog actieve herinnering hebben aan die tijd. Voor het vfonds extra reden om de jeugd te betrekken en verbinding tussen generaties te leggen. ‘Vrijheid Verbindt’ is de titel van het Nationale Programma.