februari 18, 2019

Recordbedrag voor vfonds bij Goed Geld Gala BankGiro Loterij

Wat een geweldige verrassing bij het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op 12 februari. Dankzij de deelnemers die aangegeven hebben dat zij speciaal voor het vfonds willen meespelen, ontving het vfonds dit jaar een recordbedrag van bijna 4 miljoen euro! Sinds 2012 kunnen deelnemers aan de BankGiro Loterij zelf aangeven voor welke organisatie zij ‘geoormerkt’ willen meespelen. Het merendeel van de deelnemers koos voor het vfonds en dat is volgens Directeur Michiel van Hattem “een enorme stimulans’. Hiervoor bedanken wij alle deelnemers aan de BankGiro Loterij van harte!  

Goeg Geld Gala BGL kl

Michiel van Hattem, Goed Geld Gala BankGiro Loterij

Met de bijdrage van de BankGiro Loterij maakt het vfonds bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema ‘Vrede en Vrijheid’. Het vfonds biedt aanvragers de kans om hun ambities te verwezenlijken. Tot op de dag van vandaag ervaren we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom is het van belang dat mensen gestimuleerd worden zich hiervoor  in te zetten. Want: investeren in vrede is investeren in iedereen! 

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Zij steunt culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werft fondsen om deze activiteiten te ondersteunen. Dankzij de deelnemers kon de BankGiro Loterij dit jaar maar liefst € 79,4 miljoen verdelen onder 77 culturele organisaties.