Robert-Croll-afscheid-vfonds
maart 16, 2020
Artikel

Robert Croll neemt afscheid als bestuursvoorzitter van het vfonds

Mr Robert S. Croll neemt na 16 jaar afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). Zijn visie, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke kwaliteiten hebben sterk bijgedragen aan het huidige vfonds. Het vfonds is hem dan ook buitengewoon dankbaar voor zijn jarenlange inzet en zal later dit jaar passend afscheid van hem nemen.

Onder zijn voorzitterschap is het vfonds  sterk geprofessionaliseerd. Zo werd de naam up-to-date gebracht en is de bestuursstructuur aangepast. Daarmee is het vfonds uitgegroeid tot een speler van belang op het maatschappelijk veld van vrede en vrijheid. In financiële zin steunt het vfonds inmiddels jaarlijks ruim 200 initiatieven en projecten die bijdragen aan het in leven houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herdenken van oorlogsslachtoffers én het vieren van de vrijheid. Voorts is het vfonds zich naast militaire veteranen gaan richten op politie- en brandweer-veteranen en stond het aan de basis van het indrukwekkende programma rond 75 jaar Vrijheid.

Onder het voorzitterschap van Robert Croll is het bureau van vfonds uitgegroeid van enkele medewerkers tot een compleet team bestaande uit 12 enthousiaste en deskundige medewerkers. Een zorgvuldig en professioneel ingerichte wisselwerking tussen het bureauteam, de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zorgt er voor dat bijdragen goed en transparant terechtkomen. Daarnaast was Robert Croll betrokken bij de realisatie van het centraal gelegen, nieuwe kantoor in Utrecht: het Vredesbolwerk.

Formeel zal Robert Croll het voorzitterschap op 12 mei a.s. overdragen aan Vice-admiraal bd Matthieu Borsboom. Matthieu Borsboom is sedert 2014 verbonden met het vfonds: tot februari 2018 was hij lid van de Raad van Toezicht en sindsdien is hij lid van het bestuur. Aldus is hij meer dan bekend met het vfonds en in het bijzonder met de totstandkoming van dit belangrijke jaar van 75 jaar Vrijheid. De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de bureaumedewerkers zijn verheugd dat Matthieu Borsboom het voorzitterschap op zich wil nemen. De Raad van Bestuur zal vanaf dan bestaan uit de voorzitter Vice-admiraal bd Matthieu Borsboom, secretaris drs. Lisette Mattaar en een nog te werven derde lid.