Schoolconcert De Missie
november 1, 2021
Artikel

Schoolconcert De Missie – Ver weg en toch dichtbij in premiere

Op 4 november aanstaande gaat het schoolconcert ‘De Missie – Ver weg en toch dichtbij’ in première. Leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs tussen de 10 en 14 jaar krijgen met de voorstelling een beeld van het leven van veteranen en hun gezin. Het educatieve concert is een van de initiatieven van het Nationaal Comité Veteranendag dat zich inzet om de waardering voor Veteranen in de samenleving te vergroten.

Schoolconcert De Missie

Concert
In een levendige voorstelling van 45 minuten met livemuziek van het Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ van de Koninklijke Landmacht en met beeldrapportages, wordt het verhaal van een bestaand veteranengezin verteld. De vader werkt bij de Luchtmobiele Brigade in Assen en is net teruggekeerd uit Afghanistan. Dochter Marlies en haar vader worden gevolgd tijdens zijn uitzending en na thuiskomst. Ook oudere veteranen komen tijdens deze voorstelling in beeld.

De educatieve voorstelling, die is bedoeld voor scholen, geeft jonge mensen een beeld van het leven van veteranen en hun gezin. Het concert leent zich goed voor een discussie met de leerlingen binnen de vakken burgerschapsvorming, maatschappijleer, geschiedenis, CKV en bij het thema ‘Vrede en Veiligheid’. Als indrukwekkende aanvulling op het concert kan optioneel een gastles van een veteraan worden geboekt.

Over de samenwerking
Tussen het Nationaal Comité Veteranendag en vfonds is vorig jaar een partnership gesloten om de publieke erkenning en waardering voor veteranen nóg krachtiger onder de aandacht te brengen. Samen met het comité zoekt vfonds naar nieuwe manieren om iedereen, van jong tot oud, met de begrippen vrede en vrijheid in aanraking te laten komen en ze bewust te laten worden van de rol die veteranen daarin spelen.

Bij u op school?
De productie wordt gratis uitgevoerd voor grotere groepen leerlingen (250 – 600) gedurende de schooljaren 2021, 2022 en 2023. Meer informatie over het aanvragen van het schoolconcert vindt u via de website van de veteranendag.