Steun ons

Doe mee en investeer ook in vrede!

Met uw steun maakt vfonds bijzondere en vernieuwende initiatieven mogelijk die bijdragen aan een sterke democratische rechtstaat en vreedzame samenleving. Dit zijn organisaties die het geld goed inzetten om de erkenning en waardering voor veteranen en politiemensen te verhogen, de kennis over oorlog en conflict te vergroten, en vaardigheden aanleren om ook zélf een actieve bijdrage te leveren.

Tot op de dag van vandaag ervaren we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom is het van belang dat mensen gestimuleerd worden zich hiervoor in te zetten. Vrede maken we immers samen!

Wilt u zelf ook een steentje aan bijdragen? Dat kan, uw bijdrage is van harte welkom! Ons rekeningnummer voor donaties bij de Triodos Bank is: NL64 TRIO 0197 642 691. Ons ANBI / RSIN nummer is: 8106.50.332

CBF Erkenning

We zijn er trots op dat we een Erkend Goed Doel zijn. Dit betekent dat we bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kunt u gerust geven. Meer weten? Kijk op www.geefgerust.nl