Mike Hoekendijk Fonds

 

Mike Hoekendijk (oud-politieman, OvJ en schrijver van de ‘zakboeken politie’) is initiatiefnemer van een nieuwe juridische vakprijs: “de Blauwe Parel”. Een prijs die niet alleen erkenning geeft aan de agent met de beste juridische vakkennis maar ook een prijs die politiemensen in de basiseenheden zal stimuleren om de juridische vakkennis bij te houden en te delen met collega’s. Met het Mike Hoekendijk Fonds, dat in samenwerking met het vfonds is opgericht, wordt de continuïteit van deze vakprijs ook voor de toekomst bewaakt.

 

“Opsporingsambtenaren in de basiseenheden moeten goed op de hoogte zijn van hun juridische bevoegdheden én voldoende kennis hebben van de veel voorkomende misdrijven en overtredingen. Dat is niet eenvoudig, het is kennis die bijgehouden moet worden. Als een ambtenaar niet goed weet wat zijn bevoegdheden zijn en onvoldoende kennis heeft over de veel voorkomende misdrijven, levert dat problemen op.” Aldus Hoekendijk.

De Blauwe Parel
In nauwe samenwerking met Stichting WEP (Stichting Waardering Erkenning Politie) wordt jaarlijks een juridische kennisquiz georganiseerd voor opsporingsambtenaren in de basiseenheden. Uit alle politie-eenheden worden kandidaten voorgedragen, die deelnemen aan deze kennisquiz. De winnaar van de quiz ontvangt de Blauwe Parel en een geldprijs. De uitreiking van de eerste Blauwe Parel heeft plaatsgevonden op 2 december 2016.

Hoekendijk is blij dat hij op deze manier een bijdrage kan leveren aan goed politiewerk. “Ik liep al jaren met het idee om iets extra’s te doen voor de collega’s in de basiseenheden, hen te waarderen, maar ook te enthousiasmeren voor de juridische kanten van het vak. Het is mooi om dat in de vorm van een vakprijs te kunnen doen.”

Blauwe Parel 2018

Over Mike Hoekendijk
Van zijn 18e tot 29e jaar werkte Mike Hoekendijk als diender op straat, daarnaast voltooide hij een rechtenstudie, ging lesgeven aan de Politieacademie en werd Officier van Justitie in Breda en Utrecht. Momenteel is hij gedetacheerd bij de politie Midden-Nederland in het kader van het kwaliteitsproject politie-OM. Met de zakboeken politie (de belangrijkste en meest recente jurisprudentie, wet- en regelgeving in een handzaam formaat) begon Hoekendijk al 30 jaar geleden en ze zijn nog steeds een succes.

Wilt u ook bijdragen aan goed politiewerk? Dit kan via het Mike Hoekendijk Fonds:

Donaties zijn welkom op bankrekening:
Triodos Bank: NL64 TRIO 0197 642 691 o.v.v.: vfonds gift Mike Hoekendijk Fonds