Ted Meines Fonds

Ted Meines

Na een leven in het teken van vrijheid is op 24 december 2016 onze Generaal van de Veteranen overleden. Hij was als markante, inspirerende persoonlijkheid voor velen hèt gezicht van de Nederlandse Veteranen en de zorg en erkenning die zij verdienen. Die inspiratie en bevlogenheid zal voortleven in het door vfonds opgerichte Ted Meines Fonds.

Ted Meines
Ted Meines

Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen
Ted Meines heeft zich zijn hele leven ingezet voor erkenning en waardering van Veteranen. Een grote wens van hem was het realiseren van een Nationale Veteranenbegraafplaats. De Raad van Bestuur van vfonds heeft in overleg met Ted Meines besloten tot het oprichten van het Ted Meines Fonds. De bijdragen aan dit fonds komen ten goede aan het realiseren, onderhouden en beheren van een Nationale Veteranenbegraafplaats gelegen direct naast het Ereveld van de Oorlogsgravenstichting in Loenen.

Met het Ted Meines Fonds wordt, in samenwerking met Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen, de oorlogsgravenstichting en het vfonds, een aparte plek gerealiseerd waar veteranen – en desgewenst hun partner – begraven kunnen worden, of bijgezet in een urnenmuur. Een plek die recht doet aan hun inzet en waar nabestaanden en bezoekers in een te realiseren multifunctioneel Herdenkings- en Educatiecentrum geïnformeerd worden over de inzet van militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en actuele internationale (vredes)missies.

Om deze wens te realiseren is uw financiële steun hard nodig. Wilt u ook bijdragen aan een gedenkwaardige plek ter ere van Nederlandse Veteranen die streden voor onze vrede en vrijheid? Dit kan via het Ted Meines fonds:

Donaties zijn welkom op bankrekening:
Triodos Bank: NL64 TRIO 0197 642 691 o.v.v.: vfonds gift Ted Meines Fonds

Meer over de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

Meer over Ted Meines (Wikipedia)