februari 15, 2022
Artikel

Vfonds en het Veteranen Search Team sluiten strategisch partnership

Op 14 februari tekenden het Veteranen Search Team (VST) en vfonds een intentieverklaring waarin is vastgelegd dat vfonds de stichting de komende drie jaar financieel ondersteunt. De organisatie zet zich tijdens door de politie gecoördineerde zoekacties naar vermiste personen belangeloos in. Het VST, met meer dan 2000 vrijwilligers, is met haar kennis en kunde al ruim 4 jaar een gedegen partner van de politie.

Voorzitter Dennis van der Kraats en bestuurslid Hendrik Knol tekenden de intentieverklaring namens het VST. Directeur Lisette Mattaar en Bestuursvoorzitter Matthieu Borsboom tekenden de verklaring namens vfonds. Tijdens deze speciale gebeurtenis, in Huis ter Heide vlakbij Vliegbasis Soesterberg, waren locoburgemeester van Zeist Sander Jansen, Commandant Territoriaal Operatiecentrum (TOC) bij de Koninklijke Landmacht Kolonel Michiel Verlinden, Hoofd Bureau vermiste Personen bij de Politie Izanne de Wit en Politiekorpschef Henk van Essen aanwezig. Over het belang van het VST zei van Essen hij het volgende;

‘Nog geen vijf jaar oud en nu al is het Veteranen Search Team een belangrijke partner voor de politie. Bij de eerste grote zoektocht in 2017, naar Anne Faber, wisten ze binnen enkele uren tweehonderd veteranen te verzamelen. Nu staat er een team van ruim tweeduizend vrijwilligers, voornamelijk militairen, oud-militairen en oud-politiemensen. Een uitstekende mix aan kennis en ervaring uit groen en blauw. Daarmee ondersteunen zij de politie tientallen keren per jaar bij de zoektocht naar een vermiste. Het VST zorgt voor veerkracht en voldoening bij de deelnemers, voor verbinding tussen veteranen onderling en met burgers. Maar het allerbelangrijkste: ze bieden hoop. Aan families, bij de zoektocht naar hun dierbare. Omdat – zoals zij zelf zeggen – ‘Iedereen recht heeft op antwoord.’

Het is mooi dat het Veteranen Search Team zich de komende jaren, met behulp van de steun van vfonds, nog verder kan ontwikkelen.’

Over het Veteranen Search Team

De inzet van het VST is van grote meerwaarde voor de maatschappij. Vfonds steunt de stichting omdat het bijdraagt aan het vergroten van de publieke erkenning en waardering voor veteranen, militairen en politiemensen. Zo wordt duidelijk wat zij niet alleen in het verleden, maar ook in het heden nog steeds voor de samenleving betekenen. Daarnaast is een klein deel van de vrijwilligers bij het Veteranen Search Team tijdens uitvoering van vredesmissies of in het werkveld in het verleden beschadigd geraakt. Deelname aan het VST geeft hen kracht en kameraadschap, wat uiteindelijk het herstel kan bevorderen. Door het VST de komende drie jaar financieel te ondersteunen kan de organisatie verder professionaliseren, de kwaliteit van inzetten op grote schaal garanderen en zorgdragen voor een solide basis voor de toekomst.

Dennis van der Kraats over de steun van vfonds:

“Het partnership met vfonds biedt beide partijen een mooie mogelijkheid elkaars gezamenlijke doel breder te delen. Daarnaast kan het Veteranen Search Team zichzelf door de samenwerking verder professionaliseren. We gaan mooie jaren tegemoet.”

Mee op zoekactie

Meer weten over het VST? Lees het artikel in ons vmagazine (p.39) waarbij we deelnamen aan een zoekactie óf bezoek de website van het VST.