april 23, 2020
Artikel

Relatie update | Impact coronamaatregelen

Ook de viering van 75 jaar Vrijheid in Nederland wordt hard getroffen door de aangescherpte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als gevolg hiervan zullen veel evenementen, initiatieven en activiteiten wellicht niet of niet op de geplande data kunnen doorgaan. We betreuren dit enorm en leven mee met iedereen die de afgelopen tijd zo hard gewerkt heeft om zijn/haar project tot een succes te maken. Aangezien vfonds betrokken is bij de financiering van veel projecten rondom 75 jaar Vrijheid, kunnen we ons voorstellen dat u vragen heeft.

Aangepast programma 75 jaar Vrijheid

Om toch op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid te kunnen herdenken en stil te kunnen staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden, zorgt het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen met de Stichting 75 jaar Vrijheid voor een aangepast programma. De activiteiten rond de Indië-herdenking op 15 augustus gaan niet door. De afsluiting van 75 jaar Vrijheid, tijdens de viering van 75 jaar Verenigde Naties op 24 oktober 2020, gaat vooralsnog wel door als de dan geldende richtlijnen van de Rijksoverheid dit toelaten. De Stichting 75 Jaar Vrijheid vraagt iedereen mee te doen. We hopen dat de afsluiting van 75 jaar vrijheid daardoor een extra groot nationaal moment wordt. Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over uw projectsubsidie

Wilt u uw project uitstellen?
In beginsel blijft het vfonds in dat geval partner van het project. Het is wel van belang dat er samenhang blijft bestaan in de inhoud en timing van de projecten in het kader van 75 jaar Vrijheid. Op nationaal niveau dan wel binnen de provincie. 75 Jaar Vrijheid is immers steeds bedoeld als een nationale herdenking en viering met een overkoepelende communicatiecampagne.  

Richtlijnen bij uitstel van uw project
Uw project mag worden uitgesteld naar een moment binnen de periode vanaf nu tot en met 5 mei 2021. Hiervoor kunt u een plan voor uitstel indienen. Dit plan bestaat uit een projectplan met begroting en dekkingsplan die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U kiest één moment waarnaar het project in zijn geheel wordt uitgesteld
    Het is niet mogelijk het project aan te passen door het op te splitsen in delen die op verschillende momenten zullen doorgaan. Dit houdt ook in dat het niet mogelijk is een gedeelte van de toegekende subsidie te ‘bewaren’ voor een ander moment
  • Kosten die al zijn gemaakt in voorbereiding van de aanvankelijke realisatie van uw project dienen te worden opgenomen in de vernieuwde projectbegroting
    Het is niet mogelijk een extra bijdrage bij het vfonds aan te vragen om het uitgestelde project door te laten gaan, het moet passen binnen de bestaande begroting/dekking
  • Het uitgestelde project past binnen het aan de crisis aangepaste provinciale kader of programma voor 75 Jaar Vrijheid. Het vfonds ontvangt graag uw toelichting over hoe uw uitgestelde projectplan hierbij past
    Voor informatie over de werkwijze en/of richtlijnen van uw provincie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de provincie. Ook verstrekken de meeste provincies informatie via de website, nieuwsbrieven en/of persberichten.

Indienen plan voor uitstel
Het vfonds ziet uw plan voor uitstel graag tegemoet via info@vfonds.nl. Geeft u hierbij tevens de nieuwe einddatum van uw project aan? Wij voorzien elk plan van een behandeling op maat en laten u na ontvangst zo snel mogelijk weten of het vfonds uw plan voor uitstel ondersteunt.

Heeft u uw plan voor uitstel al kenbaar gemaakt?
Het vfonds heeft al uw vragen en verzoeken verzameld en we zijn momenteel bezig met de verwerking. Vanaf dinsdag 14 april kunt een antwoord op uw vraag of verzoek tegemoet zien.

Is uw project niet uitgesteld maar wel aangepast?
Indien uw project niet is uitgesteld maar er zijn wel wijzigingen in uw project als gevolg van de coronamaatregelen, informeert u ons dan via info@vfonds.nl.

Gaat uw project niet door als gevolg van de coronamaatregelen?
In dat geval vraagt het vfonds u de eindevaluatie van het project aan te leveren via de vfonds-community. Een hulpmiddel hierbij is de ‘checklist annulering’. Die vindt u via deze link.

Bereikbaarheid van het vfonds
Het vfonds blijft de komende tijd extra goed bereikbaar tijdens telefonische spreekuren: elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur via het telefoonnummer 030 – 200 68 33 (met uitzondering van donderdag 11 en vrijdag 12 juni). Ook kunt u ons bereiken via info@vfonds.nl.

Vragen over uw reüniesubsidie

Heeft u een bijdrage voor een reünie van ons gekregen maar wilt u die uitstellen als gevolg van de coronamaatregelen? Wilt u dan het vfonds hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen via info@vfonds.nl en indien beschikbaar, de nieuwe datum doorgeven?

Reünieaanvragen tot 1 juni 2020
De aanvragers voor een reünie in de periode tot 1 juni die nog geen toekenningsbrief hebben ontvangen zullen vervallen. Aanvragen in de periode tot 1 juni die al wel een toekenning hebben ontvangen kunnen in het geval van een verplaatsing van de reünie de nieuwe datum doorgeven aan het vfonds. De reünie kan eventueel ook een jaar worden uitgesteld. Ook dan blijft de toekenning staan.

Reünieaanvragen voor 2020 vanaf 1 juni
Organisaties die dit jaar nog een reünie willen organiseren zijn reeds op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag te doen.

Bereikbaarheid van het vfonds
Het vfonds blijft de komende tijd extra goed bereikbaar. Voor vragen kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur terecht bij Laura van Schalm en Evelyn Aarts via 030 – 200 68 33. Of stuur een mail naar info@vfonds.nl.