december 17, 2018

vfonds ondersteunt veteranen

Ondertekening intentieverklaring 2019-2020 

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van de Vereniging Veteranen Platform (VP) op vrijdag 14 december in Doorn tekenen de voorzitter van het VP, brigade-generaal b.d. Hein Scheffer, en de voorzitter van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), mr. Robert Croll, een intentieverklaring over de voortzetting van de financiële ondersteuning van veteranenactiviteiten.

Bekijk hier de toespraak van onze voorzitter Robert Croll

In de intentieverklaring zijn afspraken gemaakt over de financiering van reünies inclusief de verhoging van haar bijdrage aan de deelname van veteranen naar 12,50 euro per veteraan, de voorlopige continuering van de financiële ondersteuning van het nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) in 2019, alsmede een financiële bijdrage aan de veteranenontvangst bij de Taptoe. Daarnaast hebben het VP en het vfonds afgesproken gezamenlijk invulling te geven aan de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid in de periode 2019 en 2020. Dit zijn naar verwachting de laatste jaren dat herdenken en vieren mogelijk is in aanwezigheid van veteranen die herinneringen uit de eerste hand hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Voor het vfonds ligt hierin de urgentie jongere generaties te betrekken bij de programmering van ’75 jaar vrijheid’ en zodoende verbinding tussen generaties te leggen.

In 2020 komen de Invictus Games naar Nederland. In 2020 is ook de opening voorzien van het Herinnerings- en Informatiecentrum op het Ereveld in Loenen in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting en het Ted Meines Fonds. In hetzelfde jaar zal de Nederlandse Veteranenbegraafplaats worden gerealiseerd; een ontwikkeling waarbij het Veteranen Platform aan de wieg van heeft gestaan en nauw bij betrokken blijft.

Met alle bovenstaande activiteiten en de meerjarige ondersteuning van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) is gedurende de periode 2019 – 2021 een investering van het vfonds voorzien van meer dan 15 miljoen euro.

Over het VP
Het VP, opgericht in 1989, is een overkoepelende veteranenorganisatie van inmiddels meer dan 70 veteranenorganisaties, die samen meer dan 70.000 veteranen vertegenwoordigen. Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen en hun relaties streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

Over het vfonds
Jaarlijks maakt het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Dit is mogelijk dankzij de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Sinds onze oprichting zetten wij ons in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Daarnaast blijven wij mensen stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde. Tot op de dag van vandaag ervaren we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom is het van belang dat mensen gestimuleerd worden zich hiervoor in te zetten. Investeren in vrede: belangrijk voor iedereen! Meer Informatie vindt u op: www.vfonds.nl.

Ook met de BNMO is op 14 december een intentieverklaring ondertekend.