juli 13, 2018

vfonds zet Memory Museum in de startblokken

 

Nijverdal, 13 juli 2018 – Het  Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) en de provincie Overijssel investeren ruim 3 miljoen in herdenking ‘’75 jaar leven in vrijheid’’. Daarin zijn o.a. middelen gereserveerd  voor de uitbreiding en herinrichting van het Memory Museum in Nijverdal. Het vfonds heeft, tot onze grote tevredenheid, voor dit jaar € 500.000 aan dit project toegekend. Ook van de provincie en het Leaderprogramma worden substantiële bijdragen verwacht. Samen met € 150.000 van de gemeente Hellendoorn worden we in staat gesteld met de uitbreiding en herinrichting te starten zodra de vergunning tot bouwen is afgegeven. Naar verwachting zal dat zijn in oktober en  we hopen in mei 2019 klaar te zijn.

Het MemoryMuseum werkt samen met het Historisch Centrum Overijssel (HCO), het Infocentrum Canadese Begraafplaats en het Bevrijdingsfestival Overijssel  als platform ‘Overijssel in WO2’ . Samenwerken, om de herinnering WO2 levend te houden en zinvol te kunnen blijven ontsluiten, met name ook die van Overijssel. HCO zal daarbij het oorlogserfgoed uit Overijssel tentoon gaan stellen in het MemoryMuseum.

Het MemoryMuseum als Overijssels centrum voor debat en educatie wil een plaats van ontmoeting zijn waar, in het verlengde van het oorlogserfgoed uit WO2, de vraagstukken rond vrijheid, democratie, mensenrechten en burgerschap centraal staan. 

Het museale erfgoed van WO2 zal daarbij een handvat zijn bij educatie in het algemeen  en bij educatieve programma’s  voor leerlingen van basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in het bijzonder. Maar ook een handvat  bij debat en discussie over vrijheid, democratie, mensenrechten en burgerschap  voor zowel jongeren als ouderen.

MemoryMuseum, Overijssels centrum voor educatie en debat
Het MemoryMuseum zal ook een plaats van ontmoeting zijn voor en met veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties.

Het MemoryMuseum, straks als markant punt in het hart van Overijssel, met zijn mooie uitstraling en zijn leerzame inhoud/activiteiten, als bron voor veelsoortige arrangementen gericht op herinneringstoerisme!! Met dank aan het vfonds voor de snelle start.