Voorbeeldprojecten

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Met onze steun willen wij verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Vfonds projecten dragen bij aan onderstaande doelstellingen:

  • Het vergroten van kennis van oorlog en conflict 
  • Het vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat 
  • Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie 
  • Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving

Laat u inspireren door de projecten die wij eerder ondersteund hebben.