september 23, 2019
Artikel

Vriendenaanbieding: workshop Start een succesvolle petitie!

In de workshop “Start een succesvolle petitie!” leer je niet alleen hoe je een goede petitie kunt opstellen maar ook hoe je mensen overtuigt om de petitie te ondertekenen, wat de beste timing is en wat na plaatsing de vervolgstappen zijn.

Sinds 2005 zijn er al meer dan 14.000 petities gepubliceerd op het neutrale petitieplatform petities.nl. De beheerder van dit platform (Reinder Rustema) helpt je tijdens deze workshop met tips en kijkt ook naar je eigen petitie. Het maakt niet uit of je al een petitie met duizenden ondertekenaars onder je beheer hebt, of dat je plannen nog niet helemaal concreet zijn. In alle gevallen ben je welkom om al doende te leren een probleem onder de aandacht te brengen of zelfs een verandering te realiseren.

Vriendenaanbieding: vrienden van het vfonds krijgen 50% korting en betalen slechts €25,-

  • Donderdag 17 oktober, 13:00-16:00
  • Vrijdag 22 november, 13:00-16:00
  • Woensdag 11 december, 10:00-13:00

De locatie is het Vredesbolwerk in Utrecht, Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht (routebeschrijving)

Reserveren is noodzakelijk.
Stuur een e-mail naar webmaster@petities.nl met workshop als onderwerp.

Zie ook https://petities.nl/updates/maandelijkse-workshop-start-een-petitie-bij-vfonds-in-utrecht

Ben je nog geen vriend van het vfonds?
Ga dan snel naar www.vfonds.nl en meld je aan. Onze vriendschap is helemaal gratis dankzij de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

word vriend

De petitie is een instrument van burgers om volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is. In bredere context kan het ieder soort verzoek van groepen belanghebbenden aan beslissingsverantwoordelijken betreffen, bijvoorbeeld van werknemers aan een werkgever, vakbondsleden aan het vakbondsbestuur, studenten aan het bestuur van de universiteit, ouders of leerlingen aan het bestuur van een school. In Nederland is het petitierecht grondwettelijk vastgelegd in artikel 5 van de Grondwet: „Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.” Een vergelijkbaar recht is het burgerinitiatief, maar een burgerinitiatief vereist wel 40.000 handtekeningen.

Hoewel petities over het algemeen niet juridisch bindend zijn, vormen ze wel een sterk signaal aan de beslissingsverantwoordelijken dat er een zekere onvrede bestaat. De petitie naast zich neerleggen kan ertoe leiden dat de belanghebbenden de zittende vertegenwoordigers of beleidsmakers niet langer zullen steunen, zullen stemmen met hun voeten, of hun frustratie afreageren of uiten op een andere (illegale) manier. (Bron: Wikipedia)