september 25, 2019
Artikel

Voordeelagenda Nationale Postcode Loterij 2020

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behouden en het versterken ervan. Dankzij de Nationale Postcode Loterij en de deelnemers van deze loterij maakt het vfonds ieder jaar meer dan  200 projecten mogelijk op het gebied van Vrede en Vrijheid.

Op vertoon van de kortingscoupon in de Voordeelagenda van de Nationale Postcode Loterij 2020
ontvangt u van 1 januari t/m 31 december 2020 bij onderstaande musea 25% korting voor maximaal 4 personen. Klik op de musea voor de actuele openingstijden.

Noord-Brabant:

Gelderland:

Friesland

Utrecht:

Drenthe:

Noord Holland:

Zuid Holland:

Zeeland:

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. Lokale geschiedenis en persoonlijke verhalen staan daarbij centraal.

In januari 2020 wordt in heel Nederland stilgestaan bij de verschrikkingen van de Holocaust. Tijdens de Maand van de vrijheid – van 4 april t/m 5 mei 2020 – worden op tal van manieren de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht en wordt de vrijheid gevierd. Deze maand eindigt met de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei.

Op 15 augustus herdenken we in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Ook in Rotterdam vindt in het kader hiervan op deze dag een speciaal programma plaats. Op 24 oktober wordt gevierd dat de Verenigde Naties (VN) werden opgericht met als doel oorlogen te voorkomen en mensenrechten te beschermen.
In de nationale activiteitenkalender vindt u eenvoudig de activiteiten bij u in de buurt: