WEP-vfonds
november 5, 2020
Artikel

WEP Award | Basisteam Weerijs beste politieteam van Nederland

Het Basisteam Weerijs (Eenheid Zeeland-West-Brabant) heeft dit jaar de WEP Award gewonnen en is daarmee uitgeroepen tot het Beste Politieteam van Nederland. De prijs is een initiatief van Stichting WEP waarmee zij, samen met collega’s en vertegenwoordigers uit de samenleving, haar dankbaarheid en waardering uitspreken voor de inspanningen van de politie om Nederland veilig en leefbaar te houden.

Uit 11 genomineerde topteams werd Basisteam Weerijs door de jury gekozen als winnaar. Juryvoorzitter Ton Heerts benoemt de “uitstekende samenwerking met ketenpartners”, de “positieve insteek van de teamleden” en de “actieve verbinding” die zij met de samenleving hebben.

Waardering en erkenning voor politiemensen

Maandelijks ontvangt een politieteam in het land de Team Award, een wisseltrofee voor goed politiewerk. Politiemensen kunnen zelf een team van collega’s nomineren, maar de voordracht kan ook vanuit gemeentebesturen, organisaties of particulieren komen. Stichting WEP beoordeelt de nominaties, waarbij gelet wordt op zaken als: verbinding met de samenleving, innovatief werken, samenwerking met ketenpartners, goede resultaten en gedrevenheid en enthousiasme van de teamleden. Uit al deze maandwinnaars wordt ieder jaar het ‘Beste politieteam van Nederland’ gekozen.

Over Stichting WEP

vfonds is als initiatiefnemer en trotse partner betrokken geweest bij Stichting Waardering Erkenning Politie sinds de oprichting in 2012. De stichting zet zich belangeloos en op verbindende en laagdrempelige wijze in om de erkenning en waardering voor en van politiemensen te bestendigen en te vergroten. Collega’s die zich erkend en gewaardeerd weten, werken met meer plezier, zijn trotser, weerbaarder en zijn succesvoller. Hiermee ontvangen ze automatisch ook meer erkenning en waardering vanuit de samenleving, een missie die vfonds na aan het hart ligt.  

Na jarenlange financiële ondersteuning zijn we er nu getuige van hoe de onafhankelijke stichting een vaste, eigen plek heeft verworven.

Meer over de missie en activiteiten van Stichting WEP op www.wep.nl