mei 12, 2023
Artikel

Nieuwe fase vfonds – wijzing bestuursstructuur per 1 oktober

Vfonds is hard aan de slag om de organisatie te vernieuwen om ook de in de toekomst maatschappelijk relevant te blijven en te kunnen blijven investeren in vrijheid en democratie. Vfonds heeft ambities voor de toekomst en wil de komende jaren verder groeien. In het kader hiervan heeft vfonds de afgelopen jaren onder andere een nieuwe beleidsvisie en meerjarenstrategie ontwikkeld, de bedrijfsvoering en de organisatie geprofessionaliseerd en de basis gelegd voor een nieuwe positionering die we binnenkort zullen presenteren.

Onderdeel van de organisatievernieuwing is de invoering van een nieuwe bestuursstructuur. Per 1 oktober kiest vfonds voor een model met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Dit betekent dat vfonds op 1 oktober afscheid neemt van de huidige Raad van Bestuur bestaande uit Matthieu Borsboom (voorzitter), Lisette Mattaar (directeur-secretaris) en John Bakker (bestuurslid).

De werving van een Directeur-bestuurder is inmiddels afgerond.